Petitie behoud Leeuwarder Bibliotheken

De gemeente wil de bibliotheken in de wijken Bilgaard, Camminghaburen en
 Aldlan gaan sluiten. Afgelopen week nam de gemeenteraad al het
 principebesluit, vanwege geldgebrek. In of rond 2017 zou de sluiting moeten
plaatsvinden. Dit is funest voor onze jongeren, allochtonen en                                              laaggeletterden, ouderen, gehandicapten en personen die slecht ter been zijn.
 Straks hebben we maar 1 bibliotheek, en dat is de centrale bibliotheek in het
 centrum.
 

Notulen November 2013

Notulen November

Opening en mededelingen

Na openen is er de mededeling dat Wijkpanel Aldlân nu officieel een stichting is. Met hartelijk dank aan de inzet van Ulbe-Cees. Belangrijk om voortaan in de communicatie ‘Stichting’ erbij vermelden.
 

Vaststellen verslag 16-10-2013

Wordt vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag komt ter sprake:

Pagina's

Het Mienskipsfonds