Leeuwarders helpen Leeuwarders

Leeuwarders helpen elkaar graag. Als er iemand uit de brand moet worden
> geholpen, staan Leeuwarders snel klaar om hun stadgenoot een handje te
> helpen. Eén organisatie in Leeuwarden is precies vijf jaar geleden opgericht
> om mensen met elkaar in contact te brengen die hulp nodig hebben en hulp
> willen bieden.
> Met een nieuwe postercampagne en website www.Leeuwardershelpenleeuwarders.nl
> hoopt Stichting Present Leeuwarden de komende tijd nog meer Leeuwarders met

Notulen Mei 2014

________________________________________
Aanwezig: Netty, Marco, Ellen, Hans, Femma, Paul, Sandra, Ulbe-Cees
Afwezig: Ellen, Idil

1. Opening en mededelingen
Als eerste vanavond gaan we op de foto. Deze foto komt op onze website te staan.
Marco deelt mee dat hij stopt met het lidmaatschap van het Wijkpanel. We vinden dit uiteraard jammer, maar begrijpen zijn keuze. We bedanken hem voor zijn inzet de afgelopen jaren.
Verder de mededeling dat er nog niet van alle werkgroepen kopij voor het jaarverslag is aangeleverd. Dit graag nog doen!

Notulen April 2014

Aanwezig:
Gemeente Leeuwarden: Dhr. van der Molen (wethouder) en mw. Hagen (wijkmanager)
Stichting Wijkpanel Aldlân: Sandra Bosma, Ellen Sienema, Yvonne Wijnja, Netty Sijbesma, Roel de Haan, Tineke Fernhout, Paul Beista, Ulbe-Cees Tjalsma en Femma Plantinga

1. Introductie
Opening door gelegenheidsvoorzitter Ulbe-Cees Tjalsma om half acht. Onder het genot van koffie en thee wordt een voorstelrondje gedaan. Mevrouw Hagen is wijkmanager van Aldlân en de heer van de Molen heeft sinds kort Aldlân als één van de wijken in zijn portefeuille.

Notulen Maart 2014

________________________________________
1. Opening en mededelingen
- Bezoek wethouder voor Groen wordt uitgesteld in afwachting van de uitkomst van de brief van de werkgroep groen
- Bezoek wijkwethouder 16 april, Rikkie Hagen komt mee

2. Buurtpreventieteam
- Er zijn al acties geweest maar er is nog geen plan. Het wijkpanel gaat pas de mogelijke ondersteuning bepalen nadat er een plan ligt. Tot die tijd geen actie. Uitgesteld tot mei

3. Vaststellen verslag 19-02-2014
- Vastgesteld;

4. Actielijst doorlopen
- Zie actielijst

Notulen Februari 2014

 1. Opening en mededelingen
   
 2. Vaststellen verslag 22-01-2014
  N.a.v.:
  - Afspraak wethouder kan worden gemaakt, want collegeonderhandelingen zijn rond
  - Ellen laat weten dat er m.b.t. de energieprojecten folders in de wijkkrant zullen komen en dat er energie-checks bij bewoners worden gedaan
  Tekst: Aanvulling sociale cohesie: Annie doelde op een activiteit in het nieuwe Erasmushiem
   
 3. Actielijst doorlopen
  N.a.v.:

Pagina's

Het Mienskipsfonds