Doe mee aan de wijk & water battle

Drinkwaterbedrijf Vitens en de provincie Fryslân zijn op zoek naar huishoudens uit de wijken Camminghaburen en Aldlân om deel te nemen aan de Wijk & Water Battle. In deze battle gaan wijkbewoners en schoolkinderen samen aan de slag met water. Het doel is om bewuster om te gaan met water, inzicht te krijgen in het water en energieverbruik, kennis te delen en uiteindelijk een verandering tot stand te brengen in het waterverbruik.

Vraag het gratis warmtebeeld op van je woning!

Slim wonen in Leeuwarden, het energieloket van de gemeente Leeuwarden, heeft de afgelopen twee en half  jaar al bijna 6000 inwoners geholpen met energiebesparing. Maar is altijd op zoek naar nieuwe manieren om bewoners nog beter van dienst te kunnen zijn. Daarom hebben ze van bijna alle woningen in de wijk warmtescans laten maken. Warmtebeelden die je een idee geven van de verschillende temperaturen van de gevel, het glas, het dak en alle andere zaken die in beeld staan. Hoe roder het beeld, hoe meer warmte er wordt uitgestraald.

Verkeerssituatie Beatrixstraat‏

Op initiatief van de Gemeente werd donderdag 29 april jl. in klein comité een bijeenkomst gehouden over de te nemen verkeersluwe maatregelen Beatrixstraat.

Namens de gemeente waren aanwezig de projectleider de heer J. Dijkstra en de verkeersdeskundige de heer A. Busse. Daarnaast waren aanwezig vertegenwoordigers uit de betrokken straten zoals  Beatrixstraat, Timothee. Maar ook vertegenwoordigers van een aantal  organisaties zoals Lidl, Aldlanstate, Erasmus, Wijkpanel  Nylan, Zorgcentrum Nylan en Ondernemersvereniging  Nylan. Namens het wijkpanel Aldlan waren aanwezig Otto de Jong (lid wijkpanel) en Suzanne Scholten (Werkgroep Verkeer).

NOTULEN JUNI 2014

Opening en mededelingen

Bezoek van Jeugd- en gezinsteam Zuidoost Leeuwarden gaat niet door, omdat het hen niet uitkwam. Ze komen langs in september.
Namens Wijkpanel zijn Annie en Femma naar werkconferentie 3Decentralisatie geweest (gemeente). Hier hebben zij kennisgemaakt met het nieuw opgezette Sociaal Team en Jeugd- en Gezinsteam.

Wat is het Buurtservicepunt?

Het Buurtservicepunt bestaat uit laagdrempelige inloopspreekuren in Leeuwarden waar u gratis terecht kunt met vragen over wonen, werken en welzijn.

Hier ondersteunen vrijwilligers u met informatie en advies op hetgebied van bijvoorbeeld uitkeringen, inkomens verruimende maatregelingen, begeleiding naar instanties, het invullen van formulieren zoals inkomstenbelasting, afhandelen van brieven van de overheid, hulp bijadministratie. Bovendien kunnen zij u helpen met het vinden van deverschillende welzijnsdiensten en voorzieningen, bijvoorbeeld op het gebied van schuldhulpverlening.

Pagina's

Het Mienskipsfonds