Meldingen van bewoners Beemdgras en Sleutelbloem

Wederom zijn er meldingen van verontruste wijkbewoners ontvangen dat er, in dit geval met name door bewoners, te hard wordt gereden. De meldingen zijn afkomstig van bewoners van het Beemdgras en de Sleutelbloem. Het verkeersgedrag zorgt er voor dat zeker nu in de vakantieperiode het voor de kinderen niet veilig is om buiten te spelen. Ook hier geldt: Wijkgenoten let op de voet op het gaspedaal. Laten we zorgen dat ook onze kinderen veilig buiten kunnen spelen.

Bestemming Oud Erasmushiem bekend

Inmiddels staat het oude Erasmushiem al geruime tijd leeg. Door de direct omwonenden, maar ook meerdere wijkbewoners  zijn er regelmatig vragen gesteld over de toekomstige invulling van dit voormalige verzorgingshuis. Naar verwachting zal in januari het gebouw door Noorderbreedte definitief worden overgedragen aan vastgoed ontwikkelaar en belegger Leyten. Leyten heeft in een eerder stadium het voornemen gecommuniceerd dat op de plaats van het Erasmushiem overgegaan zal worden tot nieuwbouw. De huidige economische omstandigheden hebben echter letterlijk een streep door deze plannen getrokken. Nu is een plan ontwikkeld om de huidige gebouwen, waar al een woonbestemming op rust, om te vormen tot een appartementen complex. 

Vervolg verkeerssituatie Holwortel

Recentelijk is door wijkbewoners opnieuw aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie Holwortel. Het betreft de situatie ter hoogte van de verkeersremmer bij Florastate. Deze situatie wordt door veel wijkbewoners als onveilig ervaren.  Zowel politie als gemeente ervaren deze situatie ook als een probleemsituatie en  onderzoeken of  aanpassing van de huidige situatie mogelijk is. 

Verkeerssituatie Holwortel

Recentelijk is door wijkbewoners opnieuw aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie Holwortel. Het betreft de situatie ter hoogte van de verkeersremmer bij Florastate. Deze situatie wordt door veel wijkbewoners als onveilig ervaren.  Zowel politie als gemeente ervaren deze situatie ook als een probleemsituatie en  onderzoeken of  aanpassing van de huidige situatie mogelijk is. De gemeente wil daarover graag in gesprek met wijkpanel. Het wijkpanel wil graag het gesprek ingaan met een betrokken bewoner. U kunt zich aanmelden ons contactformulier.

Reconstructie plantvak Ereprijs en Poelruit

In week 46 en 47 zal door de gemeente Leeuwarden aan de Ereprijs en de Poelruit een reconstructie plaatsvinden van de plantvakken. Dit onder voorbehoud van het weer. Het plantvak nabij Poelruit 12A wordt gerooid en voorzien van nieuwe beplanting. Het plantvak grenzend aan Ereprijs 86 zal ook gerooid worden. Tegen de erfgrens wordt een losse haag geplant en de rest wordt gazon.

Pagina's

Het Mienskipsfonds