Verkeerssituatie Beatrixstraat‏

Op initiatief van de Gemeente werd donderdag 29 april jl. in klein comité een bijeenkomst gehouden over de te nemen verkeersluwe maatregelen Beatrixstraat.

Namens de gemeente waren aanwezig de projectleider de heer J. Dijkstra en de verkeersdeskundige de heer A. Busse. Daarnaast waren aanwezig vertegenwoordigers uit de betrokken straten zoals  Beatrixstraat, Timothee. Maar ook vertegenwoordigers van een aantal  organisaties zoals Lidl, Aldlanstate, Erasmus, Wijkpanel  Nylan, Zorgcentrum Nylan en Ondernemersvereniging  Nylan. Namens het wijkpanel Aldlan waren aanwezig Otto de Jong (lid wijkpanel) en Suzanne Scholten (Werkgroep Verkeer).

Loopgroep Aldlân in beweging, elke zondagmorgen!

Tegen een kleine vergoeding gaan we onder deskundige begeleiding van Jacinta Fancel trainen. Er zijn trainingen voor verschillende afstanden op zondagmorgen(of in overleg op een andere dag). De wandelgroep start om 9.00 uur, de hardloopgroep om 10.00 uur.

Let op! De eerste les is volgende week,8 Februari!

U traint ervoor om mee te kunnen doen aan LOOP Leeuwarden op 7 juni, wandelen of hardlopen, beginner of gevorderd, jong of oud.

Voor de LOOP krijgt u een speciaal gedrukt t-shirt van Wijkpanel Aldlân.

NOTULEN JUNI 2014

Opening en mededelingen

Bezoek van Jeugd- en gezinsteam Zuidoost Leeuwarden gaat niet door, omdat het hen niet uitkwam. Ze komen langs in september.
Namens Wijkpanel zijn Annie en Femma naar werkconferentie 3Decentralisatie geweest (gemeente). Hier hebben zij kennisgemaakt met het nieuw opgezette Sociaal Team en Jeugd- en Gezinsteam.

Wat is het Buurtservicepunt?

Het Buurtservicepunt bestaat uit laagdrempelige inloopspreekuren in Leeuwarden waar u gratis terecht kunt met vragen over wonen, werken en welzijn.

Hier ondersteunen vrijwilligers u met informatie en advies op hetgebied van bijvoorbeeld uitkeringen, inkomens verruimende maatregelingen, begeleiding naar instanties, het invullen van formulieren zoals inkomstenbelasting, afhandelen van brieven van de overheid, hulp bijadministratie. Bovendien kunnen zij u helpen met het vinden van deverschillende welzijnsdiensten en voorzieningen, bijvoorbeeld op het gebied van schuldhulpverlening.

Leeuwarders helpen Leeuwarders

Leeuwarders helpen elkaar graag. Als er iemand uit de brand moet worden
> geholpen, staan Leeuwarders snel klaar om hun stadgenoot een handje te
> helpen. Eén organisatie in Leeuwarden is precies vijf jaar geleden opgericht
> om mensen met elkaar in contact te brengen die hulp nodig hebben en hulp
> willen bieden.
> Met een nieuwe postercampagne en website www.Leeuwardershelpenleeuwarders.nl
> hoopt Stichting Present Leeuwarden de komende tijd nog meer Leeuwarders met

Pagina's

Het Mienskipsfonds

lwdvoorelkaar.nl