Loopgroep Aldlân in beweging, elke zondagmorgen!

Tegen een kleine vergoeding gaan we onder deskundige begeleiding van Jacinta Fancel trainen. Er zijn trainingen voor verschillende afstanden op zondagmorgen(of in overleg op een andere dag). De wandelgroep start om 9.00 uur, de hardloopgroep om 10.00 uur.

Let op! De eerste les is volgende week,8 Februari!

U traint ervoor om mee te kunnen doen aan LOOP Leeuwarden op 7 juni, wandelen of hardlopen, beginner of gevorderd, jong of oud.

Voor de LOOP krijgt u een speciaal gedrukt t-shirt van Wijkpanel Aldlân.

NOTULEN JUNI 2014

Opening en mededelingen

Bezoek van Jeugd- en gezinsteam Zuidoost Leeuwarden gaat niet door, omdat het hen niet uitkwam. Ze komen langs in september.
Namens Wijkpanel zijn Annie en Femma naar werkconferentie 3Decentralisatie geweest (gemeente). Hier hebben zij kennisgemaakt met het nieuw opgezette Sociaal Team en Jeugd- en Gezinsteam.

Wat is het Buurtservicepunt?

Het Buurtservicepunt bestaat uit laagdrempelige inloopspreekuren in Leeuwarden waar u gratis terecht kunt met vragen over wonen, werken en welzijn.

Hier ondersteunen vrijwilligers u met informatie en advies op hetgebied van bijvoorbeeld uitkeringen, inkomens verruimende maatregelingen, begeleiding naar instanties, het invullen van formulieren zoals inkomstenbelasting, afhandelen van brieven van de overheid, hulp bijadministratie. Bovendien kunnen zij u helpen met het vinden van deverschillende welzijnsdiensten en voorzieningen, bijvoorbeeld op het gebied van schuldhulpverlening.

Leeuwarders helpen Leeuwarders

Leeuwarders helpen elkaar graag. Als er iemand uit de brand moet worden
> geholpen, staan Leeuwarders snel klaar om hun stadgenoot een handje te
> helpen. Eén organisatie in Leeuwarden is precies vijf jaar geleden opgericht
> om mensen met elkaar in contact te brengen die hulp nodig hebben en hulp
> willen bieden.
> Met een nieuwe postercampagne en website www.Leeuwardershelpenleeuwarders.nl
> hoopt Stichting Present Leeuwarden de komende tijd nog meer Leeuwarders met

Notulen Mei 2014

________________________________________
Aanwezig: Netty, Marco, Ellen, Hans, Femma, Paul, Sandra, Ulbe-Cees
Afwezig: Ellen, Idil

1. Opening en mededelingen
Als eerste vanavond gaan we op de foto. Deze foto komt op onze website te staan.
Marco deelt mee dat hij stopt met het lidmaatschap van het Wijkpanel. We vinden dit uiteraard jammer, maar begrijpen zijn keuze. We bedanken hem voor zijn inzet de afgelopen jaren.
Verder de mededeling dat er nog niet van alle werkgroepen kopij voor het jaarverslag is aangeleverd. Dit graag nog doen!

Pagina's

Het Mienskipsfonds

lwdvoorelkaar.nl