Vervolg verkeerssituatie Holwortel

Recentelijk is door wijkbewoners opnieuw aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie Holwortel. Het betreft de situatie ter hoogte van de verkeersremmer bij Florastate. Deze situatie wordt door veel wijkbewoners als onveilig ervaren.  Zowel politie als gemeente ervaren deze situatie ook als een probleemsituatie en  onderzoeken of  aanpassing van de huidige situatie mogelijk is. 

Verkeerssituatie Holwortel

Recentelijk is door wijkbewoners opnieuw aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie Holwortel. Het betreft de situatie ter hoogte van de verkeersremmer bij Florastate. Deze situatie wordt door veel wijkbewoners als onveilig ervaren.  Zowel politie als gemeente ervaren deze situatie ook als een probleemsituatie en  onderzoeken of  aanpassing van de huidige situatie mogelijk is. De gemeente wil daarover graag in gesprek met wijkpanel. Het wijkpanel wil graag het gesprek ingaan met een betrokken bewoner. U kunt zich aanmelden ons contactformulier.

Reconstructie plantvak Ereprijs en Poelruit

In week 46 en 47 zal door de gemeente Leeuwarden aan de Ereprijs en de Poelruit een reconstructie plaatsvinden van de plantvakken. Dit onder voorbehoud van het weer. Het plantvak nabij Poelruit 12A wordt gerooid en voorzien van nieuwe beplanting. Het plantvak grenzend aan Ereprijs 86 zal ook gerooid worden. Tegen de erfgrens wordt een losse haag geplant en de rest wordt gazon.

Doe mee aan de wijk & water battle

Drinkwaterbedrijf Vitens en de provincie Fryslân zijn op zoek naar huishoudens uit de wijken Camminghaburen en Aldlân om deel te nemen aan de Wijk & Water Battle. In deze battle gaan wijkbewoners en schoolkinderen samen aan de slag met water. Het doel is om bewuster om te gaan met water, inzicht te krijgen in het water en energieverbruik, kennis te delen en uiteindelijk een verandering tot stand te brengen in het waterverbruik.

Vraag het gratis warmtebeeld op van je woning!

Slim wonen in Leeuwarden, het energieloket van de gemeente Leeuwarden, heeft de afgelopen twee en half  jaar al bijna 6000 inwoners geholpen met energiebesparing. Maar is altijd op zoek naar nieuwe manieren om bewoners nog beter van dienst te kunnen zijn. Daarom hebben ze van bijna alle woningen in de wijk warmtescans laten maken. Warmtebeelden die je een idee geven van de verschillende temperaturen van de gevel, het glas, het dak en alle andere zaken die in beeld staan. Hoe roder het beeld, hoe meer warmte er wordt uitgestraald.

Pagina's

Het Mienskipsfonds

lwdvoorelkaar.nl