Sfeerverlichting in Aldlân

Ook in deze donkere dagen brengt het Wijkpanel Aldlân weer sfeer in de wijk. Op een 5 tal plaatsen:

  • Beatrixstraat 
  • begin Jacob Botkeweg
  • begin Rietgras 
  • begin Holwortel
  • Stinzenflora / Aldlansdyk

Hebben we Fairy Bells laten plaatsen. De Bells blijven staan tot begin 2017.

Schelpenpad Beatrixstraat

Vrijdag 2 december zijn de eerste werkzaamheden getart voor de aanleg van het schelpenpad. Een wandel/fiets verbinding tussen de Beatrixstraat en de
Overijsselse weg. Voor de wijkbewoners in Aldlân West een verbetering in de verbinding naar het centrum
 

Voortgang Schelpenpad Pieter Christiaanstraat aansluiting op fietspad Overijsselselaan

Zoals eerder gemeld heeft het wijkpanel  groen licht gegeven voor het aanleggen van een schelpenpad Pieter Christiaanstraat met aansluiting op het fietspad op de Overijsselselaan. Dit draagt bij aan een betere ontsluiting voor fietsers in onze wijk  richting centrum.

Voordat het pad gerealiseerd kan worden moeten echter de bomen op het talud verwijderd worden. Deze bomen zijn deels getroffen door de Essentak-ziekte. Daarom is besloten alle bomen te vervangen door Iepen.

Voetbalkooi Aldlân West

Inmiddels is gestart met het aanpakken van het onkruid in de voetbalkooi(hempenserweg , ter hoogte nieuw Rapenburg). Deze voetbalkooi is tot stand gekomen met subsidie van het wijkpanel. De voetbalkooi is geen eigendom van Piter jelles maar de wijk.
Na de schoonmaak zal voortaan de deur van de kooi niet meer worden afgesloten zodat de jeugd (maar misschien ook ouderen) daar met plezier weer kan gaan voetballen of basketballen.

Wij verwachten dat de kooi binnen 1 a 2 weken weer volop gebruikt kan worden

Verplaatsen verkeersremmer Holwortel

Afgelopen week heeft de gemeenten de verkeersremmer op de Holwortel ter hoogte van Florastate verplaatst. De verkeersremmer is nu geplaatst na kruising Keizerskroon/Holwortel (Richting Aldlansdijk).

Deze oplossing is tot stand gekomen na overleg met een aantal betrokken wijkbewoners, de verkeerskundigen van de gemeente en het wijkpanel. Wij hopen dat deze oplossing bijdraagt tot een veiligere verkeer situatie.

Aldlânsfiadukt binnenkort aangesloten op de bestaande weg

Het nieuwe Aldlânsfiadukt wordt in de week van 12 tot en met 18 november aangesloten op de bestaande weg. Door de werkzaamheden kan het gemotoriseerd verkeer in deze periode geen gebruik maken van de verbindingsweg tussen Aldlân-Oost en West, Weideflora – Stinzenflora. Na de openstelling van het Aldlânsfiadukt geldt er een hoogtebeperking. Vrachtverkeer, bussen en andere hoge voertuigen moeten nog steeds omrijden. Dit komt door de Drachtsterbrug die dan nog niet is gesloopt.

Deze informatie krijgen bewoners en geïnteresseerden via een nieuwsbrief.Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen? Stuur dan een mail naar: infopbl@fryslan.nl.

It Giet oan. Aanpak sluipverkeer Beatrixstraat nu daadwerkelijk ingepland

De planning van de aannemer is als volgt:

  • Ma 10 oktober starten met werk met het plateau bij de Jacob Botkeweg;
  • Ma 17 oktober wordt gestart met de bushalte bij Erasmus;
  • Ma 24 oktober worden de cirkels aangebracht en andere markering;
  • De week van 31 oktober wordt gebruikt voor het plaatsen van de ovale betonelementen op de kruisingen en opruimen.

De week voor de werkzaamheden plaats de gemeente borden die aangeven dat er werkzaamheden gaan plaatsvinden.

Samendoen op BURENDAG !!

Burendag valt dit jaar op 24 september. Na een feestelijke burendag vorig jaar organiseert Erasmus dit jaar zelf een burendag, waar wijkbewoners van harte welkom zijn. Ook het Pieter Christiaan gaat een activiteit te organiseren. Mocht dit u inspireren: organiseer dan een leuke burendag-activiteit voor uw woonomgeving! 

Als er naar schatting minimaal zo’n 15 - 20 personen mee gaan doen sponsort het wijkpanel u voor maximaal € 100!

Verkeersmaatregelen Beatrixstraat/Jacob Botkeweg

Inmiddels heeft de gemeente de aanbesteding uitgevoerd. De  aannemer is Sjoerd Tjepkema BV uit Grou.

Nader overleg over de wijze van uitvoeren en de planning moet nog plaatsvinden. Afhankelijk van andere werkzaamheden en de levertijd van de materialen zou de aannemer mogelijk  medio september kunnen starten. De laatste informatie en planning komt mogelijk eind deze week beschikbaar.

Consequenties 

Aquaduct Drachtsterweg op 31 augustus 2017 open voor verkeer

Het aquaduct in de Drachtsterweg gaat op 31 augustus 2017 open voor auto- en fietsverkeer. Dat zijn de provincie Fryslân en Heijmans overeengekomen. De gesprekken tussen Heijmans en provincie Fryslân leidden tot een overeenstemming over het vervolg van de bouw van het M.C. Escher Akwadukt. Hiermee komt een einde aan een lange periode van onzekerheid. Heijmans heeft een realistische planning afgegeven waarvan zij zeker weten dat deze haalbaar is. Het auto- en fietsverkeer moet op 31 augustus 2017 door het aquaduct kunnen rijden. De sloop van de Drachtsterbrug en de aanleg van de nieuwe sloepenroute is klaar op 15 december 2017.

Pagina's

Het Mienskipsfonds