Verkeersmaatregelen Beatrixstraat/Jacob Botkeweg

Inmiddels heeft de gemeente de aanbesteding uitgevoerd. De  aannemer is Sjoerd Tjepkema BV uit Grou.

Nader overleg over de wijze van uitvoeren en de planning moet nog plaatsvinden. Afhankelijk van andere werkzaamheden en de levertijd van de materialen zou de aannemer mogelijk  medio september kunnen starten. De laatste informatie en planning komt mogelijk eind deze week beschikbaar.

Consequenties 

Aquaduct Drachtsterweg op 31 augustus 2017 open voor verkeer

Het aquaduct in de Drachtsterweg gaat op 31 augustus 2017 open voor auto- en fietsverkeer. Dat zijn de provincie Fryslân en Heijmans overeengekomen. De gesprekken tussen Heijmans en provincie Fryslân leidden tot een overeenstemming over het vervolg van de bouw van het M.C. Escher Akwadukt. Hiermee komt een einde aan een lange periode van onzekerheid. Heijmans heeft een realistische planning afgegeven waarvan zij zeker weten dat deze haalbaar is. Het auto- en fietsverkeer moet op 31 augustus 2017 door het aquaduct kunnen rijden. De sloop van de Drachtsterbrug en de aanleg van de nieuwe sloepenroute is klaar op 15 december 2017.

Wijkfestijn op zondag 5 juni

Komt allen!

Tussen 13.00 en 17.00 is iedereen welkom rondom het Froskenburgh, Salomonszegel 99.

Toegang is gratis.

Samen met studenten van de academie voor Popcultuur zijn wij neergestreken in Aldlan. Wij hebben uw wijk leren kennen en willen u onze ontdekkingen terug geven.

Vanaf 14.00 is er een barbecue. Wij voorzien in wat eten en vragen u ook een eigen hapje mee te nemen. In Amerika noemen ze dit Potluck. Je kunt je lieveling gerecht maken of gewoon een stukje vlees meenemen.

Speelveld Beatrixstraat Aldlânstate.

Naar aanleiding van een door een aantal inwoners van de wijk gedane voorstel om het speelveld bij Aldlânstate te verbeteren is een eerste gesprek met de gemeente geweest. De gemeente gaat de mogelijkheden tot verbetering van de afwatering van het trapveldje onderzoeken. Daarnaast welk de mogelijkheden zijn om op basis van het door de bewoners gedane voorstel te komen tot aanpassing en verbetering van de speeltoestellen aangevuld met mogelijke natuurlijke elementen zoals een door bewoners te onderhouden tuin, nestkastjes enz. Dit wordt verder ook afgestemd met de initiatiefnemers.

WIJKFESTIJN ALDLAN

ZONDAG 5 JUNI | RONDOM FROSKENBURCH

Schuif aan! Iedereen is welkom

Wij, theatermakers Hanna en Kim, zijn met zes studenten van de pop academie neergestreken in jullie âldlan. In het kader van Culturele Hoofdstad Leeuwarden organiseren we een wijkfestijn met eten, drinken en wijkverhalen.
Wil je ons meehelpen? Dolgraag!

Kan je lekker koken? Of heb je zin om anders te helpen?

Laat het weten aan Kim: kim.zonneveld11@gmail.com 06 162 837 71

Voorlopig ontwerp verkeerssituatie Holwortel

In december is samen met twee wijkbewoners en vertegenwoordiging wijkpanel gesproken met de gemeente over de verkeerssituatie Holwortel. Het betreft de situatie ter hoogte van de verkeersremmer bij Florastate. Deze situatie wordt door veel wijkbewoners als onveilig ervaren.  Zowel politie als gemeente ervaren deze situatie ook als een probleemsituatie. Op basis van het gesprek is door de verkeerskundigen van de gemeente een voorlopig ontwerp gemaakt. Voorstel is verplaatsen van de verkeersremmers naar een recht deel van de weg.

Aquaduct Drachtsterweg later open voor verkeer

Het aquaduct bij de Drachtsterweg gaat later open voor verkeer. Technische problemen tijdens de bouw zorgen voor de vertraging. De provincie Fryslân wil dat Heijmans snel met goede oplossingen komt.

De reden voor de vertraging is dat een deel van de funderingspalen in de toerit aan de noordkant van het kanaal beschadigd zijn. Heijmans gaat nieuwe palen plaatsen en heeft aangegeven dat dit vier maanden vertraging oplevert. Het aquaduct gaat hierdoor niet eerder open dan eind dit jaar. Een ander probleem is de Drachtsterbrug. Deze bleek te verzakken bij het leegpompen van de aquaductbak in januari 2016. Hoewel de brug op dit moment stabiel is, heeft Heijmans nog geen duidelijkheid gegeven over de gevolgen. Dit onderzoek loopt nog. De provincie wil vooral weten of het veilig en verantwoord is om in mei het aquaduct in gebruik te nemen voor vaarverkeer. Ook dit probleem kan gevolgen hebben voor de planning.

Pagina's

Het Mienskipsfonds