Voorlopig ontwerp verkeerssituatie Holwortel

In december is samen met twee wijkbewoners en vertegenwoordiging wijkpanel gesproken met de gemeente over de verkeerssituatie Holwortel. Het betreft de situatie ter hoogte van de verkeersremmer bij Florastate. Deze situatie wordt door veel wijkbewoners als onveilig ervaren.  Zowel politie als gemeente ervaren deze situatie ook als een probleemsituatie. Op basis van het gesprek is door de verkeerskundigen van de gemeente een voorlopig ontwerp gemaakt. Voorstel is verplaatsen van de verkeersremmers naar een recht deel van de weg.

Aquaduct Drachtsterweg later open voor verkeer

Het aquaduct bij de Drachtsterweg gaat later open voor verkeer. Technische problemen tijdens de bouw zorgen voor de vertraging. De provincie Fryslân wil dat Heijmans snel met goede oplossingen komt.

De reden voor de vertraging is dat een deel van de funderingspalen in de toerit aan de noordkant van het kanaal beschadigd zijn. Heijmans gaat nieuwe palen plaatsen en heeft aangegeven dat dit vier maanden vertraging oplevert. Het aquaduct gaat hierdoor niet eerder open dan eind dit jaar. Een ander probleem is de Drachtsterbrug. Deze bleek te verzakken bij het leegpompen van de aquaductbak in januari 2016. Hoewel de brug op dit moment stabiel is, heeft Heijmans nog geen duidelijkheid gegeven over de gevolgen. Dit onderzoek loopt nog. De provincie wil vooral weten of het veilig en verantwoord is om in mei het aquaduct in gebruik te nemen voor vaarverkeer. Ook dit probleem kan gevolgen hebben voor de planning.

Regulier wonen Erasmushiem

D.d. 27 januari werd een tweede inloop avond georganiseerd over de toekomstige invulling van het voormalig verzorgingshuis Erasmushiem. Het verzorgingstehuis is inmiddels eigendom van vastgoed ontwikkelaar en belegger Leyten. Leyten is inmiddels gestart met de transformatie van het voormalig verzorgingstehuis tot een complex van naar verwachting ca 240 vrije sector huurappartementen.

Meldingen van bewoners Beemdgras en Sleutelbloem

Wederom zijn er meldingen van verontruste wijkbewoners ontvangen dat er, in dit geval met name door bewoners, te hard wordt gereden. De meldingen zijn afkomstig van bewoners van het Beemdgras en de Sleutelbloem. Het verkeersgedrag zorgt er voor dat zeker nu in de vakantieperiode het voor de kinderen niet veilig is om buiten te spelen. Ook hier geldt: Wijkgenoten let op de voet op het gaspedaal. Laten we zorgen dat ook onze kinderen veilig buiten kunnen spelen.

Bestemming Oud Erasmushiem bekend

Inmiddels staat het oude Erasmushiem al geruime tijd leeg. Door de direct omwonenden, maar ook meerdere wijkbewoners  zijn er regelmatig vragen gesteld over de toekomstige invulling van dit voormalige verzorgingshuis. Naar verwachting zal in januari het gebouw door Noorderbreedte definitief worden overgedragen aan vastgoed ontwikkelaar en belegger Leyten. Leyten heeft in een eerder stadium het voornemen gecommuniceerd dat op de plaats van het Erasmushiem overgegaan zal worden tot nieuwbouw. De huidige economische omstandigheden hebben echter letterlijk een streep door deze plannen getrokken. Nu is een plan ontwikkeld om de huidige gebouwen, waar al een woonbestemming op rust, om te vormen tot een appartementen complex. 

Pagina's

Het Mienskipsfonds

lwdvoorelkaar.nl