Verplaatsen verkeersremmer Holwortel

Afgelopen week heeft de gemeenten de verkeersremmer op de Holwortel ter hoogte van Florastate verplaatst. De verkeersremmer is nu geplaatst na kruising Keizerskroon/Holwortel (Richting Aldlansdijk).

Deze oplossing is tot stand gekomen na overleg met een aantal betrokken wijkbewoners, de verkeerskundigen van de gemeente en het wijkpanel. Wij hopen dat deze oplossing bijdraagt tot een veiligere verkeer situatie.

Aldlânsfiadukt binnenkort aangesloten op de bestaande weg

Het nieuwe Aldlânsfiadukt wordt in de week van 12 tot en met 18 november aangesloten op de bestaande weg. Door de werkzaamheden kan het gemotoriseerd verkeer in deze periode geen gebruik maken van de verbindingsweg tussen Aldlân-Oost en West, Weideflora – Stinzenflora. Na de openstelling van het Aldlânsfiadukt geldt er een hoogtebeperking. Vrachtverkeer, bussen en andere hoge voertuigen moeten nog steeds omrijden. Dit komt door de Drachtsterbrug die dan nog niet is gesloopt.

Deze informatie krijgen bewoners en geïnteresseerden via een nieuwsbrief.Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen? Stuur dan een mail naar: infopbl@fryslan.nl.

It Giet oan. Aanpak sluipverkeer Beatrixstraat nu daadwerkelijk ingepland

De planning van de aannemer is als volgt:

  • Ma 10 oktober starten met werk met het plateau bij de Jacob Botkeweg;
  • Ma 17 oktober wordt gestart met de bushalte bij Erasmus;
  • Ma 24 oktober worden de cirkels aangebracht en andere markering;
  • De week van 31 oktober wordt gebruikt voor het plaatsen van de ovale betonelementen op de kruisingen en opruimen.

De week voor de werkzaamheden plaats de gemeente borden die aangeven dat er werkzaamheden gaan plaatsvinden.

Samendoen op BURENDAG !!

Burendag valt dit jaar op 24 september. Na een feestelijke burendag vorig jaar organiseert Erasmus dit jaar zelf een burendag, waar wijkbewoners van harte welkom zijn. Ook het Pieter Christiaan gaat een activiteit te organiseren. Mocht dit u inspireren: organiseer dan een leuke burendag-activiteit voor uw woonomgeving! 

Als er naar schatting minimaal zo’n 15 - 20 personen mee gaan doen sponsort het wijkpanel u voor maximaal € 100!

Verkeersmaatregelen Beatrixstraat/Jacob Botkeweg

Inmiddels heeft de gemeente de aanbesteding uitgevoerd. De  aannemer is Sjoerd Tjepkema BV uit Grou.

Nader overleg over de wijze van uitvoeren en de planning moet nog plaatsvinden. Afhankelijk van andere werkzaamheden en de levertijd van de materialen zou de aannemer mogelijk  medio september kunnen starten. De laatste informatie en planning komt mogelijk eind deze week beschikbaar.

Consequenties 

Herplant bomen na stormschade 2013

De hevige storm van oktober 2013 heeft enorme schade toegebracht aan bomen in de gemeente. Er zijn toen 915 bomen omgewaaid. De gemeente wil dat het groen in de stad en de dopen in stand blijft. Daarom is besloten dat er op plaatsen waar bomen gesneuveld zijn nieuwe geplant worden. Er komen ruim 600 bomen terug.  Waar de bomen geplant worden is goed onderzocht, we houden rekening met ondergrond, kabels en leidingen enzovoort. 

Aquaduct Drachtsterweg op 31 augustus 2017 open voor verkeer

Het aquaduct in de Drachtsterweg gaat op 31 augustus 2017 open voor auto- en fietsverkeer. Dat zijn de provincie Fryslân en Heijmans overeengekomen. De gesprekken tussen Heijmans en provincie Fryslân leidden tot een overeenstemming over het vervolg van de bouw van het M.C. Escher Akwadukt. Hiermee komt een einde aan een lange periode van onzekerheid. Heijmans heeft een realistische planning afgegeven waarvan zij zeker weten dat deze haalbaar is. Het auto- en fietsverkeer moet op 31 augustus 2017 door het aquaduct kunnen rijden. De sloop van de Drachtsterbrug en de aanleg van de nieuwe sloepenroute is klaar op 15 december 2017.

Wijkfestijn op zondag 5 juni

Komt allen!

Tussen 13.00 en 17.00 is iedereen welkom rondom het Froskenburgh, Salomonszegel 99.

Toegang is gratis.

Samen met studenten van de academie voor Popcultuur zijn wij neergestreken in Aldlan. Wij hebben uw wijk leren kennen en willen u onze ontdekkingen terug geven.

Vanaf 14.00 is er een barbecue. Wij voorzien in wat eten en vragen u ook een eigen hapje mee te nemen. In Amerika noemen ze dit Potluck. Je kunt je lieveling gerecht maken of gewoon een stukje vlees meenemen.

Speelveld Beatrixstraat Aldlânstate.

Naar aanleiding van een door een aantal inwoners van de wijk gedane voorstel om het speelveld bij Aldlânstate te verbeteren is een eerste gesprek met de gemeente geweest. De gemeente gaat de mogelijkheden tot verbetering van de afwatering van het trapveldje onderzoeken. Daarnaast welk de mogelijkheden zijn om op basis van het door de bewoners gedane voorstel te komen tot aanpassing en verbetering van de speeltoestellen aangevuld met mogelijke natuurlijke elementen zoals een door bewoners te onderhouden tuin, nestkastjes enz. Dit wordt verder ook afgestemd met de initiatiefnemers.

WIJKFESTIJN ALDLAN

ZONDAG 5 JUNI | RONDOM FROSKENBURCH

Schuif aan! Iedereen is welkom

Wij, theatermakers Hanna en Kim, zijn met zes studenten van de pop academie neergestreken in jullie âldlan. In het kader van Culturele Hoofdstad Leeuwarden organiseren we een wijkfestijn met eten, drinken en wijkverhalen.
Wil je ons meehelpen? Dolgraag!

Kan je lekker koken? Of heb je zin om anders te helpen?

Laat het weten aan Kim: kim.zonneveld11@gmail.com 06 162 837 71

Pagina's

Het Mienskipsfonds

lwdvoorelkaar.nl