Informatieavond Verkeer – Verkeersveiligheid in Aldlân

Het Wijkpanel Aldlân organiseerde op maandag 24 januari 2017 een informatieavond over verkeer en de verkeersveiligheid. Er waren een 4-tal sprekers die inzicht hebben gegeven over de verkeersveiligheid in het algemeen en de verkeerssituaties in onze wijk. Tijdens deze avond zijn er een aantal vragen gesteld. Een opsomming van deze vragen zijn hieronder uitgewerkt.

Uitnodiging: Denk mee over de toekomst van Aldlân!

Welstand, misschien heeft u er al eens mee te maken gehad of misschien wel eens iets over gehoord. Welstand heeft te maken hoe een bouwplan past in de omgeving. U kunt hiermee te maken krijgen als u een bouwvergunning aanvraagt voor bijvoorbeeld een aanbouw, dakkapel of andere verbouwing. De welstandscommissie toetst uw bouwplannen aan de welstandsnota. Hierin staan eisen opgenomen voor kleur en materiaalgebruik en vorm van gebouwen, kortom de uiterlijke kenmerken van bouwwerken.

Sfeerverlichting in Aldlân

Ook in deze donkere dagen brengt het Wijkpanel Aldlân weer sfeer in de wijk. Op een 5 tal plaatsen:

  • Beatrixstraat 
  • begin Jacob Botkeweg
  • begin Rietgras 
  • begin Holwortel
  • Stinzenflora / Aldlansdyk

Hebben we Fairy Bells laten plaatsen. De Bells blijven staan tot begin 2017.

Schelpenpad Beatrixstraat

Vrijdag 2 december zijn de eerste werkzaamheden getart voor de aanleg van het schelpenpad. Een wandel/fiets verbinding tussen de Beatrixstraat en de
Overijsselse weg. Voor de wijkbewoners in Aldlân West een verbetering in de verbinding naar het centrum
 

Voortgang Schelpenpad Pieter Christiaanstraat aansluiting op fietspad Overijsselselaan

Zoals eerder gemeld heeft het wijkpanel  groen licht gegeven voor het aanleggen van een schelpenpad Pieter Christiaanstraat met aansluiting op het fietspad op de Overijsselselaan. Dit draagt bij aan een betere ontsluiting voor fietsers in onze wijk  richting centrum.

Voordat het pad gerealiseerd kan worden moeten echter de bomen op het talud verwijderd worden. Deze bomen zijn deels getroffen door de Essentak-ziekte. Daarom is besloten alle bomen te vervangen door Iepen.

Voetbalkooi Aldlân West

Inmiddels is gestart met het aanpakken van het onkruid in de voetbalkooi(hempenserweg , ter hoogte nieuw Rapenburg). Deze voetbalkooi is tot stand gekomen met subsidie van het wijkpanel. De voetbalkooi is geen eigendom van Piter jelles maar de wijk.
Na de schoonmaak zal voortaan de deur van de kooi niet meer worden afgesloten zodat de jeugd (maar misschien ook ouderen) daar met plezier weer kan gaan voetballen of basketballen.

Wij verwachten dat de kooi binnen 1 a 2 weken weer volop gebruikt kan worden

Pagina's

Het Mienskipsfonds

lwdvoorelkaar.nl