Wijkpanel jaarverslag 2019

Het wijkpanel wil jaarlijks verantwoording afleggen aan alle bewoners in de wijk Aldlân over de bestedingen van de subsidie. In deze bijzondere periode  is er voor gekozen om dit uitvoerig te beschrijven in de huis aanhuis verspreide wijkkrant en op deze site, klik op lees verder. Mocht u hierover vragen kunt u zich richten via info@wijkpanelaldlan.nl

Gezamenlijke  Informatieavond wijkpanels Nylân en Aldlân over het mogelijk vervallen buslijnen 

 

De wijkpanels van Nylân en Aldlân nodigen u uit voor een informatie avond d.d. 24 februari in Roelof's Brasserie . De wijkbewoners van Nylân en Aldlân worden in deze bijeenkomst geïnformeerd door de  provincie over het mogelijk vervallen van de buslijnen door Nylân en Aldlân en de eventuele alternatieven. Uw mening telt!

Diverse plantvakken langs Kamgras en Raaigras zijn toe aan een renovatie.

Diverse  plantvakken  langs Kamgras en Raaigras zijn toe aan een renovatie. 

Motivatie:

Diverse plantvakken blijken niet meer goed te onderhouden. De bomen nemen veel water en voeding op, waardoor gaten vallen in de onder beplanting. Soms komen er ongewenste kruiden voor tussen het sierplantsoen. De groei omstandigheden voor deze beplanting is vaak slecht. Omvorming van diverse plantvakken naar een goed te onderhouden plantkeuze is nu gewenst.

 

Biodiversiteit

Chi Neng Qigong Academie en het Bewegingscircuit Aldlân komen in actie!!!

Voor iedereen die ontspanning, vitaliteit en gezondheid zoekt.Leer bewust bewegen & zijn met Chi Neng Qigong / Ontspan met Chinese yoga.

Waar op: Binnentuin Erasmus - Hempenserweg 29 - Leeuwarden.

Start: 16 juli t/m 27 augustus 2019 op dinsdagavond van 19-20 uur

Voor vragen kunt u terecht bij Carla Ligthart: info@chinengacademy.nl.

Meer informatie over Chineng vindt u hier: https://chinengacademy.nl/

Help mee! Bedenk een initiatief/idee voor Aldlân

Inmiddels is project MC Escher Aquaduct afgerond. Aanpak groen rondom het Aquaduct wordt nog /of is ook aangepakt.  Door een aantal wijkbewoners is in de project periode actief bijgedragen aan de Klankbordgroep. Door de lange realisatieperiode heeft het project gezorgd voor veel overlast. Maar we mogen als wijk Aldlân trots zijn op de wijze van inrichting in het gebied zoals de ontstane sloepenverbinding. Ook het verdwijnen van de barriere Drachtserbrug tussen Aldlân Oost en West zorgt voor een open verbinding tussen deze twee delen van onze wijk.

Werkzaamheden Hempenserweg / Weideflora – Nieuw Rapenburg

Van maandag 26 augustus t/m vrijdag 8 november wordt de asfaltverharding van de Hempenserweg , Weideflora vernieuwd. Dit betreft het wegvak tussen de Dr. Jacob Botkeweg en het Rietgras. De trottoirs worden eveneens vernieuwd

Van maandag 28 oktober t/m vrijdag 8 november wordt de asfaltverharding van Nieuw Rapenburg vernieuwd.

Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd. Zie hieronder de fasering in detail 

Overleg ontsluiting Aldlânstate

Onlangs is de omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van nieuw Aldlânstate. Dit gebouw dient ontsloten te worden via de Beatrixstraat. In het stedenbouwkundige plan voor Aldlânstate is de aansluiting van het gebouw gepland ter hoogte van de Constantijnstraat. De gemeente heeft voorkeur voor een gelijkwaardige kruising (rechts heeft voorrang), In de optiek van de gemeente vormt dit een bijdrage aan het verlagen van de snelheid op de Beatrixstraat omdat verkeersdeelnemers op het verkeer van rechts moeten letten.

Pagina's

Het Mienskipsfonds