Aldlân: een beweegvriendelijke wijk!

Het Netwerk Ondernemers Aldlân (NOA) en Wijkpanel Aldlân hebben de ambitie om van de wijk Aldlân een beweegvriendelijke wijk te maken.

Om dit te kunnen realiseren hebben we uw hulp nodig!

Een extern bureau (Speelplan) voert een onderzoek voor ons uit waarin uw behoeften en de mogelijkheden in de wijk in kaart worden gebracht.Dit onderzoek bestaat onder meer uit een enquête voor bewoners. Deze enquête kunt u kunt vinden door het aanklikken van 1 van deze linken door hier te door hier te klikken 

Uw mening is het belangrijkst voor het realiseren van onze ambitie! Wij vragen u daarom de enquête in te vullen!

Voor meer informatie of vragen neem dan contact met ons op. 

Metingen Beatrixstraat snelheidsremmende maatregelen

De gemeente Leeuwarden heeft n.a.v de in 2018 uitgevoerde verkeersmaatregelen in de Beatrixstraat onlangs opnieuw verkeersmetingen uitgevoerd. De gemiddelde snelheid was in 2016 nog gemiddeld 46 km/u. Door de in eerste in 2017 genomen snelheidsmaatregelen daalde de snelheid tot 40 km/u.  De aanvullende maatregelen van 2018, onder andere genomen om de overzichtelijkheid/veiligheid bij de zijstraten te verbeteren hebben geen verder effect op de snelheid gehad. Deze is hetzelfde gebleken,  40 km/u. Zowel nog steeds te snel is vanuit perspectief maatregelen wordt dit vanuit de gemeenten als aanvaardbaar gezien.

Duidelijk is te zien dat de hoeveelheid sluipverkeer steeds verder afneemt. De afname van 2018 ten opzichte van 2017 is zelfs circa 200 motorvoertuigen per etmaal Het laagste niveau sinds de metingen zijn gestart !! Vanuit de verkeerskundige van de gemeente is aangegeven dat de snelheidsremmende maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen, een positief effect lijken te hebben op de hoeveelheid sluipverkeer.

Uitvoer verbetering verkeersremmende maatregelen Beatrixstraat in januari

Sneller dan verwacht wil de gemeente overgaan tot vervangen van de huidige snelheidsremmers in de Beatrixstraat.
Verwachting is dat In de week van 8-12 januari de huidige elementen worden verwijderd door de gemeente.
Op 17 en 18 januari worden de nieuwe smallere verkeersremmers geplaatst door de Fa. Pol. De Beatrixstraat blijft voor alle verkeer (dus ook de bus) toegankelijk. 
Er zal wel een verkeersregelaar aanwezig zijn om de aanpassing in goede banen te leiden. 

Onkruidbestrijding in Aldlân

Regelmatig wordt het wijkpanel gewezen op overvloed aan onkruid op wegen en trottoirs.  Het wijkpanel heeft dan ook bij de gemeente om verduidelijking gevraagd . 

De gemeente Leeuwarden en Omrin hebben samen afspraken gemaakt over optimale onkruidbestrijding binnen de gemeente. Milieuvriendelijk en volgens een bepaalde ‘beeldkwaliteit’, zodat de openbare ruimte er in Leeuwarden volgens afspraak op het gewenste niveau uitziet. In Leeuwarden wordt door Omrin op wijkniveau onkruid bestreden.

Burendag 2017

Burendag valt dit jaar op 23 september. Wij hopen dat ook dit jaar weer diverse burendag activiteiten georganiseerd worden in onze wijk .
https://www.burendag.nl
Ook dit jaar wil het wijkpanel Aldlân daarbij financieel ondersteunen.

Stuur uw ons plan en kostenraming via het contactformulier
Als er naar schatting minimaal zo’n 15 - 20 personen mee gaan doen sponsort het wijkpanel u voor maximaal € 100! Maak een kort verslagje en een paar leuke foto’s van de activiteit en stuur die naar wijkkrant.aldlan@gmail.com. Leuk voor een volgende editie!

Inloopavond Verkeersremmende maatregelen Beatrixstraat

Op 21 juni werd door het Wijkpanel  in Leeuwarden een druk bezochte inloopavond georganiseerd. Op de in januari jl. gehouden thema avond verkeer was afgesproken dat halverwege dit jaar de meetresultaten  n.a.v  de  invoering van de diverse verkeersremmende maatregelen in de Beatrixstraat met de wijk gedeeld zouden worden.

De meetgegevens werden gepresenteerd door de Gemeentelijke verkeerskundige, de heer  André Busse. Op basis van de meetresultaten  is er sprake van een afname in de verkeersstroom en de snelheid.  

Pagina's

Het Mienskipsfonds