Werkzaamheden Hempenserweg / Weideflora – Nieuw Rapenburg

Van maandag 26 augustus t/m vrijdag 8 november wordt de asfaltverharding van de Hempenserweg , Weideflora vernieuwd. Dit betreft het wegvak tussen de Dr. Jacob Botkeweg en het Rietgras. De trottoirs worden eveneens vernieuwd

Van maandag 28 oktober t/m vrijdag 8 november wordt de asfaltverharding van Nieuw Rapenburg vernieuwd.

Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd. Zie hieronder de fasering in detail 

Overleg ontsluiting Aldlânstate

Onlangs is de omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van nieuw Aldlânstate. Dit gebouw dient ontsloten te worden via de Beatrixstraat. In het stedenbouwkundige plan voor Aldlânstate is de aansluiting van het gebouw gepland ter hoogte van de Constantijnstraat. De gemeente heeft voorkeur voor een gelijkwaardige kruising (rechts heeft voorrang), In de optiek van de gemeente vormt dit een bijdrage aan het verlagen van de snelheid op de Beatrixstraat omdat verkeersdeelnemers op het verkeer van rechts moeten letten.

Verslag bewonersavond 23 april

Op dinsdagavond 23 april heeft het Wijkpanel Aldlân in de Oase een bewonersavond georganiseerd. Op deze avond kon u als wijkbewoner kennismaken met de activiteiten van het Wijkpanel. Ook werden de resultaten van het bewonersonderzoek naar het bewegingscircuit gepresenteerd.Welgeteld waren er ruim 40 mensen in de zaal, waaronder wijkwethouder Van Gelder, de wijkmanager Anja Reus en enkele gemeenteraadsleden.

Deel 1 - de activiteiten van het Wijkpanel

Aldlânsfiadukt 13 april gestremd voor verkeer

Zaterdag 13 april worden de drempels in de sluisjes ter hoogte van het Aldlânsfiadukt (Weideflora - Stinzenflora) verwijderd. Hierna worden de gaten opnieuw geasfalteerd. De drempels worden verwijderd vanwege trillings- en geluidsoverlast voor aanwonenden. De twee verkeersluisjes blijven gehandhaafd om fietsers te beschermen. Zij behouden zo een veilige plek op de weg.

Aldlân: een beweegvriendelijke wijk!

Het Netwerk Ondernemers Aldlân (NOA) en Wijkpanel Aldlân hebben de ambitie om van de wijk Aldlân een beweegvriendelijke wijk te maken.

Om dit te kunnen realiseren hebben we uw hulp nodig!

Een extern bureau (Speelplan) voert een onderzoek voor ons uit waarin uw behoeften en de mogelijkheden in de wijk in kaart worden gebracht.Dit onderzoek bestaat onder meer uit een enquête voor bewoners. Deze enquête kunt u kunt vinden door het aanklikken van 1 van deze linken door hier te door hier te klikken 

Uw mening is het belangrijkst voor het realiseren van onze ambitie! Wij vragen u daarom de enquête in te vullen!

Voor meer informatie of vragen neem dan contact met ons op. 

Metingen Beatrixstraat snelheidsremmende maatregelen

De gemeente Leeuwarden heeft n.a.v de in 2018 uitgevoerde verkeersmaatregelen in de Beatrixstraat onlangs opnieuw verkeersmetingen uitgevoerd. De gemiddelde snelheid was in 2016 nog gemiddeld 46 km/u. Door de in eerste in 2017 genomen snelheidsmaatregelen daalde de snelheid tot 40 km/u.  De aanvullende maatregelen van 2018, onder andere genomen om de overzichtelijkheid/veiligheid bij de zijstraten te verbeteren hebben geen verder effect op de snelheid gehad. Deze is hetzelfde gebleken,  40 km/u. Zowel nog steeds te snel is vanuit perspectief maatregelen wordt dit vanuit de gemeenten als aanvaardbaar gezien.

Duidelijk is te zien dat de hoeveelheid sluipverkeer steeds verder afneemt. De afname van 2018 ten opzichte van 2017 is zelfs circa 200 motorvoertuigen per etmaal Het laagste niveau sinds de metingen zijn gestart !! Vanuit de verkeerskundige van de gemeente is aangegeven dat de snelheidsremmende maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen, een positief effect lijken te hebben op de hoeveelheid sluipverkeer.

Uitvoer verbetering verkeersremmende maatregelen Beatrixstraat in januari

Sneller dan verwacht wil de gemeente overgaan tot vervangen van de huidige snelheidsremmers in de Beatrixstraat.
Verwachting is dat In de week van 8-12 januari de huidige elementen worden verwijderd door de gemeente.
Op 17 en 18 januari worden de nieuwe smallere verkeersremmers geplaatst door de Fa. Pol. De Beatrixstraat blijft voor alle verkeer (dus ook de bus) toegankelijk. 
Er zal wel een verkeersregelaar aanwezig zijn om de aanpassing in goede banen te leiden. 

Pagina's

Het Mienskipsfonds