Gezamenlijk Facebook bericht Aldlânstate en Wijkpanel Aldlân.

Op 12 april presenteerde Aldlânstate haar nieuwbouwplannen. Het nieuwe gebouw staat voor een deel op grondgebied waar nu ook een speelterrein is ingericht. Over de herinrichting van het speelterrein is het bestuur van het Wijkpanel in overleg met wijkbewoners en de Gemeente Leeuwarden.

Op de op 12 april getoonde schetsen staat dat het speelterrein op de huidige plek vervalt en op een andere plek van de grond van Aldlânstate terugkomt. Dat is niet juist, verplaatsing van het speelterrein is nu niet aan de orde. Op 12 april bleek dat er sprake is van een miscommunicatie tussen Aldlânstate en de Gemeente Leeuwarden. De plannen van een aantal betrokken wijkbewoners en het wijkpanel voor de herinrichting van het speelterrein tot buurttuin kunnen wellicht aansluiten bij de inrichting van de tuin van het nieuwe Aldlânstate. Het Wijkpanel Aldlân en Aldlânstate zullen daarover met elkaar overleggen

Nieuwbouw Aldlanstate

Wijkbewoners en wijkpanel zijn via o.a. Facebook uitgenodigd voor een inloopavond over de nieuwbouwplannen Aldlanstate
Zie hieronder de uitnodiging.

UITNODIGING
Al enige jaren is bekend dat herontwikkeling van onze gebouwen noodzakelijk is. Het betreft zowel Heerenhage te Heerenveen als Aldlânstate te Leeuwarden.

Lenteavond: Operatie Steenbreek

Naar aanleiding van onze thema avond Lente Tuin: Operatie Steenbreek. Het doel van de actie Operatie Steenbreek is om de burgers te enthousiasmeren om hun tuin te vergroenen. De negatieve gevolgen van verstening worden daarbij onder de aandacht gebracht. Denk hierbij aan de afbreuk van de biodiversiteit en aan klimaatverandering. Minder groen in de tuin betekent minder vogels, insecten en andere dieren.

Informatieavond Verkeer – Verkeersveiligheid in Aldlân

Het Wijkpanel Aldlân organiseerde op maandag 24 januari 2017 een informatieavond over verkeer en de verkeersveiligheid. Er waren een 4-tal sprekers die inzicht hebben gegeven over de verkeersveiligheid in het algemeen en de verkeerssituaties in onze wijk. Tijdens deze avond zijn er een aantal vragen gesteld. Een opsomming van deze vragen zijn hieronder uitgewerkt.

Uitnodiging: Denk mee over de toekomst van Aldlân!

Welstand, misschien heeft u er al eens mee te maken gehad of misschien wel eens iets over gehoord. Welstand heeft te maken hoe een bouwplan past in de omgeving. U kunt hiermee te maken krijgen als u een bouwvergunning aanvraagt voor bijvoorbeeld een aanbouw, dakkapel of andere verbouwing. De welstandscommissie toetst uw bouwplannen aan de welstandsnota. Hierin staan eisen opgenomen voor kleur en materiaalgebruik en vorm van gebouwen, kortom de uiterlijke kenmerken van bouwwerken.

Sfeerverlichting in Aldlân

Ook in deze donkere dagen brengt het Wijkpanel Aldlân weer sfeer in de wijk. Op een 5 tal plaatsen:

  • Beatrixstraat 
  • begin Jacob Botkeweg
  • begin Rietgras 
  • begin Holwortel
  • Stinzenflora / Aldlansdyk

Hebben we Fairy Bells laten plaatsen. De Bells blijven staan tot begin 2017.

Pagina's

Het Mienskipsfonds

lwdvoorelkaar.nl