U bent hier

Gezamenlijk Facebook bericht Aldlânstate en Wijkpanel Aldlân.

on apr 20, 2017

Op 12 april presenteerde Aldlânstate haar nieuwbouwplannen. Het nieuwe gebouw staat voor een deel op grondgebied waar nu ook een speelterrein is ingericht. Over de herinrichting van het speelterrein is het bestuur van het Wijkpanel in overleg met wijkbewoners en de Gemeente Leeuwarden.

Op de op 12 april getoonde schetsen staat dat het speelterrein op de huidige plek vervalt en op een andere plek van de grond van Aldlânstate terugkomt. Dat is niet juist, verplaatsing van het speelterrein is nu niet aan de orde. Op 12 april bleek dat er sprake is van een miscommunicatie tussen Aldlânstate en de Gemeente Leeuwarden. De plannen van een aantal betrokken wijkbewoners en het wijkpanel voor de herinrichting van het speelterrein tot buurttuin kunnen wellicht aansluiten bij de inrichting van de tuin van het nieuwe Aldlânstate. Het Wijkpanel Aldlân en Aldlânstate zullen daarover met elkaar overleggen

Het Mienskipsfonds