U bent hier

Nieuwbouw Aldlanstate

on apr 2, 2017

Wijkbewoners en wijkpanel zijn via o.a. Facebook uitgenodigd voor een inloopavond over de nieuwbouwplannen Aldlanstate
Zie hieronder de uitnodiging.

UITNODIGING
Al enige jaren is bekend dat herontwikkeling van onze gebouwen noodzakelijk is. Het betreft zowel Heerenhage te Heerenveen als Aldlânstate te Leeuwarden.

Aanleiding
Er is veel vraag naar woningen voor senioren. Ouderen zijn zich bewust van het feit dat de overheid van je verwacht dat je tijdig gaat wonen in een voor senioren geschikte (levensloopbestendige) woning. In Aldlânstate passen de huidige badkamer en de wc niet bij die behoefte. Met een rollator of rolstoel kunnen senioren zich in de badkamer niet goed redden. Maar er zijn beslist meer bouwkundige en installatietechnische redenen.
Ook heeft het huidige Aldlânstate 100 woningen meer dan er behoefte is in de markt. In de nieuwe situatie bouwen we ongeveer 130 appartementen voor 70-plussers.
Aldlânstate, nieuwbouw en daarna sloop 
De nieuwbouw van Aldlânstate kan plaatsvinden zonder dat het gebouw eerst gesloopt moet worden. Na het realiseren van de nieuwbouw van Aldlânstate zal het huidige Aldlânstate wel worden gesloopt.

Uitnodiging
We nodigen omwonenden, bestuursleden van het wijkpanel en andere belanghebbenden uit voor een inloopbijeenkomst. Die bijeenkomst wordt eveneens gehouden op dinsdag 11 april a.s. van 19.30 tot 21.00 uur. U bent van harte welkom.

Bezoekersregister
We stellen het zeer op prijs als u die avond het bezoekersregister wilt tekenen. Als u over een e-mailadres beschikt en dat invult zullen we u voortaan per e-mail van ontwikkelingen op de hoogte houden.

Met vriendelijke groet,
Désirée van Dijk-Attema, directeur en Eino Bloemhof, manager.

Het Mienskipsfonds