U bent hier

Uitnodiging: Denk mee over de toekomst van Aldlân!

on dec 30, 2016

Welstand, misschien heeft u er al eens mee te maken gehad of misschien wel eens iets over gehoord. Welstand heeft te maken hoe een bouwplan past in de omgeving. U kunt hiermee te maken krijgen als u een bouwvergunning aanvraagt voor bijvoorbeeld een aanbouw, dakkapel of andere verbouwing. De welstandscommissie toetst uw bouwplannen aan de welstandsnota. Hierin staan eisen opgenomen voor kleur en materiaalgebruik en vorm van gebouwen, kortom de uiterlijke kenmerken van bouwwerken.

Mensen vinden ruimtelijke kwaliteit belangrijk. Inwoners worden steeds mondiger en zijn gelukkig betrokken als het om hun leefomgeving gaat. Maar het draagvlak voor welstand onder inwoners en bestuurders neemt af. Regels voor ruimtelijke plannen worden soms als ingewikkeld, onduidelijk en overbodig ervaren.

In 2019 kom er een nieuwe Omgevingswet, waarin die regelgeving door de overheid vereenvoudigd wordt. Om in de toekomst toch de kwaliteit van de gebouwde omgeving te behouden, moet welstandszorg worden aangepast aan die veranderende omstandigheden. Het biedt een unieke gelegenheid om te experimenteren met het beheer van de omgevingskwaliteit. Daarom onderzoekt de gemeente samen met Gear Coöperatie de mogelijkheden om te komen tot ‘Welstand met draagvlak’.

Aan de bewoners is gevraagd mee te denken over de kernwaarden (wat past wel en niet bij de wijk) van de wijk Aldlân. Op 8 december is met een aantal bewoners op een eerste avond een start gemaakt. Op deze tweede avond zullen we de uitkomsten van de eerste avond bespreken en opnieuw met elkaar in gesprek gaan over dit onderwerp. Ook als u op deze eerste avond niet aanwezig kon zijn is uw aanwezigheid waardevol!

Uitnodiging

Om te komen tot ‘Welstand met draagvlak’ vragen wij bewoners om mee te denken. U bent daarom op 19 januari van harte welkom om met ons van gedachten te wisselen over de ruimtelijke kwaliteit in de wijk Aldlân. Uw aanwezigheid en inbreng is daarbij van grote waarde.

Datum: 19 januari 2017

Tijdstip: 19:30 – 21:30 (inloop vanaf 19:00)

Locatie: Brasserie Erasmus, Hempenserweg 29 Leeuwarden

Het Mienskipsfonds