U bent hier

Voortgang Schelpenpad Pieter Christiaanstraat aansluiting op fietspad Overijsselselaan

on nov 3, 2016

Zoals eerder gemeld heeft het wijkpanel  groen licht gegeven voor het aanleggen van een schelpenpad Pieter Christiaanstraat met aansluiting op het fietspad op de Overijsselselaan. Dit draagt bij aan een betere ontsluiting voor fietsers in onze wijk  richting centrum.

Voordat het pad gerealiseerd kan worden moeten echter de bomen op het talud verwijderd worden. Deze bomen zijn deels getroffen door de Essentak-ziekte. Daarom is besloten alle bomen te vervangen door Iepen.

Voor het verwijderen is zwaar materieel noodzakelijk. Aanleg van het pad is dan ook niet eerder mogelijk als de bomen zijn verwijderd. Dit verwijderen vindt naar verwachting plaats in week 47 (21 nov tot 27 nov). In/rond februari 2017 worden vervolgens de nieuwe bomen (Iepen) geplaatst. Hiervoor is geen zwaar materiaal noodzakelijk. Na week 47 zal vervolgens zo spoedig mogelijk met aanleg van het schelpenpad gestart worden.Alles natuurlijk afhankelijk van de weersomstandigheden.

Het Mienskipsfonds