U bent hier

Voorlopig ontwerp verkeerssituatie Holwortel

on mrt 2, 2016

In december is samen met twee wijkbewoners en vertegenwoordiging wijkpanel gesproken met de gemeente over de verkeerssituatie Holwortel. Het betreft de situatie ter hoogte van de verkeersremmer bij Florastate. Deze situatie wordt door veel wijkbewoners als onveilig ervaren.  Zowel politie als gemeente ervaren deze situatie ook als een probleemsituatie. Op basis van het gesprek is door de verkeerskundigen van de gemeente een voorlopig ontwerp gemaakt. Voorstel is verplaatsen van de verkeersremmers naar een recht deel van de weg. Vanuit de wijkagent en betrokken bewoners is op dit voorlopige ontwerp positief gereageerd. Detaillering en zeker niet onbelangrijk financiering zijn de volgende stappen.

Voorlopig ontwerp:

Het Mienskipsfonds