U bent hier

Aquaduct Drachtsterweg later open voor verkeer

on feb 25, 2016

Het aquaduct bij de Drachtsterweg gaat later open voor verkeer. Technische problemen tijdens de bouw zorgen voor de vertraging. De provincie Fryslân wil dat Heijmans snel met goede oplossingen komt.

De reden voor de vertraging is dat een deel van de funderingspalen in de toerit aan de noordkant van het kanaal beschadigd zijn. Heijmans gaat nieuwe palen plaatsen en heeft aangegeven dat dit vier maanden vertraging oplevert. Het aquaduct gaat hierdoor niet eerder open dan eind dit jaar. Een ander probleem is de Drachtsterbrug. Deze bleek te verzakken bij het leegpompen van de aquaductbak in januari 2016. Hoewel de brug op dit moment stabiel is, heeft Heijmans nog geen duidelijkheid gegeven over de gevolgen. Dit onderzoek loopt nog. De provincie wil vooral weten of het veilig en verantwoord is om in mei het aquaduct in gebruik te nemen voor vaarverkeer. Ook dit probleem kan gevolgen hebben voor de planning.

Controle

Gedeputeerde Sietske Poepjes: “Dit moet tot op de bodem worden uitgezocht. De afgelopen tijd hebben we te vaak te maken gehad met problemen. Wij hebben het gevoel dat Heijmans de controle over het bouwproces kwijt is. Wij vinden dat Heijmans de controle weer moet pakken. De veiligheid van omwonenden, weggebruikers en bouwvakkers staat daarbij voorop. Ook willen we dat de aannemer de hinder en overlast voor de omgeving tot een minimum beperkt.”

Bouwmethodes

Daarnaast hebben de provincie en Heijmans discussie over een deel van de bouwmethodes van Heijmans. De partijen zijn hierover met elkaar in gesprek. Wanneer er overeenstemming is met Heijmans, dan zijn de gevolgen voor de planning beperkt. “Wanneer we hier niet snel uitkomen, nemen we juridische maatregelen om ervoor te zorgen dat we op een goede wijze door kunnen gaan met het project”, licht gedeputeerde Poepjes toe.

Bijlage: Overzichtstekening bouwlocatie aquaduct

Bron: http://www.fryslan.frl/17325/aquaduct-drachtsterweg-later-open-voor-verkeer/

Het Mienskipsfonds