U bent hier

Regulier wonen Erasmushiem

on feb 7, 2016

D.d. 27 januari werd een tweede inloop avond georganiseerd over de toekomstige invulling van het voormalig verzorgingshuis Erasmushiem. Het verzorgingstehuis is inmiddels eigendom van vastgoed ontwikkelaar en belegger Leyten. Leyten is inmiddels gestart met de transformatie van het voormalig verzorgingstehuis tot een complex van naar verwachting ca 240 vrije sector huurappartementen. De appartementen met een gemiddelde huur van ca 400 euro excl servicekosten worden verhuurd door Vastgoed makelaar Hoekstra uit Leeuwarden. Het betreft hier vrije sector woningen welke bedoeld zijn voor een brede doelgroep maar naar verwachting voornamelijk alleenstaanden . Hierdoor zijn de appartementen aantrekkelijk voor alle geledingen van de bevolking, van studenten tot senioren. De vastgestelde huurprijs maakt dat de woningen ook bereikbaar zijn voor een brede doelgroep. Het is niet de bedoeling er een studentencomplex van te maken. Het wordt niet uitgesloten dat ook studenten deze appartementen zullen huren. Makelaar Hoekstra is verantwoordelijk voor screening en toetsing inkomen etc. Bewoners moeten zich conformeren aan een nog op te stellen huishoudelijk reglement. Een beheerder wordt aangesteld, deze is voor de omgeving ook aanspreekpunt.

Belangrijke thema’s voor de wijkbewoners in de omgeving van dit complex:

1. Parkeren. De gemeentelijke norm is 1 parkeerplaats per appartement. Dit betekent dat ca. 240 parkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd. Hiervoor is het nodig dat onder andere de woningen aan de zijde Rietgras worden gesloopt . Hier worden ca 102 parkeerplaatsen gerealiseerd. De voormalige toegang van het hoofdgebouw met ontvangstruimte, keuken enz. wordt volledig afgebroken. Hier wordt groen en nog eens ca 74 parkeerplekken gerealiseerd. Aan de achterzijde van het complex, nu nog een brede groene strook, wordt mogelijk een derde parkeerplek voor ca 60 voertuigen gerealiseerd. Uitvoering op deze locatie heeft niet de voorkeur van Leyten , dit zorgt voor het verdwijnen van het groene karakter van het complex. Voortdurend wordt bekeken of deze derde parkeerlocatie noodzakelijk is. Hier wordt op toegezien door Leyten, de gemeente en de direct omwonenden. Handhaving van de parkeerplekken vindt plaats door middel van toegangscontrole . Ook bezoekers moeten gebruik maken van de parkeerplekken op het complex. De wijze van toegangscontrole is nog in onderzoek. Zolang er voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn, wordt de bewoners in de omgeving de mogelijkheid geboden om een parkeerplek te huren. Bewoners vrezen de parkeer overlast , nu is er al overlast veroorzaakt door bezoekers MCL. De vertegenwoordiger van de gemeente ziet geen mogelijkheid om openbare parkeerplaatsen om te zetten in eigen parkeerplekken in eigendom van de bewoners Timothee of bijvoorbeeld een blauwe zone.

2. Afsluiting terrein. Het gehele complex wordt omzoomd door een groene afscheiding van ca 1 mtr hoog . Onderhoud wordt uitgevoerd door de beheerder van de locatie.

3. Sloop. De sloop moet naar verwachting in maart gereed zijn. Het puin wordt hergebruikt onder de bestrating van de parkeerplaatsen. Voor de bewoners in de omgeving van het complex zal dit gedurende de dagdelen overlast geven. Dit omdat gebruik wordt gemaakt van een puinbreker. Wanneer dit start worden de omwonende in de directe omgeving hierover geïnformeerd.

4. Asbest. Asbest wordt op een veilige wijze afgevoerd. De bloembakken op de balkons bevatten ook asbest . Deze worden niet verwijderd maar van een waarschuwingssticker voorzien .

5. Ontsluiting verkeer bewoners en bezoekers. De toegangsweg Timothee sluit aan op Weideflora. Deze laatste weg is ook benoemd in de verkeerssituatie Beatrixstraat. Door de gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gecheckt in hoeverre de verwachte toename van verkeer invloed heeft op de voorgenomen maatregelen zoals deze eerder aan de wijbewoners Aldlan zijn gepresenteerd. Er is nu sprake van een parkeerverbod situatie. Dit is een formeel door de gemeente vastgesteld parkeerverbod. Een (loop)pad richting Rietgras loopt dicht langs bestaande bebouwing. Het voetpad ligt binnen de afsluiting van het complex. Volgens bewoners creëert dit mogelijk overlast. Echter de projectontwikkelaar verwacht dat door de meerdere toegangswegen/paden naar het complex en dat het gaat om een looppad er naar verwachting niet sprake is van enige overlast.

Indien omwonenden gedurende de werkzaamheden vragen hebben of overlast ervaren, kunnen ze hierover contact zoeken met Bart de Groot (06 51 24 01 10) van Leyten. Hij is zeer regelmatig op het complex aanwezig.

Het Mienskipsfonds