U bent hier

Bestemming Oud Erasmushiem bekend

on dec 24, 2015

Inmiddels staat het oude Erasmushiem al geruime tijd leeg. Door de direct omwonenden, maar ook meerdere wijkbewoners  zijn er regelmatig vragen gesteld over de toekomstige invulling van dit voormalige verzorgingshuis. Naar verwachting zal in januari het gebouw door Noorderbreedte definitief worden overgedragen aan vastgoed ontwikkelaar en belegger Leyten. Leyten heeft in een eerder stadium het voornemen gecommuniceerd dat op de plaats van het Erasmushiem overgegaan zal worden tot nieuwbouw. De huidige economische omstandigheden hebben echter letterlijk een streep door deze plannen getrokken. Nu is een plan ontwikkeld om de huidige gebouwen, waar al een woonbestemming op rust, om te vormen tot een appartementen complex. 

Leyten zal fors in het complex en de buitenruimte gaan investeren.  Naar verwachting zal het complex na de renovatie ca. 240 vrije sector huurappartementen bevatten. Makelaardij Hoekstra gaat de appartementen met een huurprijs van gemiddeld ca.€ 400,-/ maand, exclusief energie- en servicekostenverhuren.  Huurders gaan voor minimaal 1 jaar een huurovereenkomst aan, ondergaan vooraf een inkomenstoets en moeten voor huisregels tekenen. Op die manier wordt gewaarborgd dat er een stabiele groep huurders komt die voor langere tijd in het complex komt wonen en wordt overlast naar de omgeving voorkomen. De  omwonenden (Timothee) zijn op een informatieavond dd 22 december in het oude Erasmushiem over deze plannen geïnformeerd. Op basis van de verstrekte informatie maakten bewoners opmerkingen en stelden vragen over de voorlopige plannen. Bij het verder uitwerken van de plannen zal fa.Leyten bekijken of er iets gedaan kan worden met de kanttekeningen die op de informatieavond zijn gemaakt. Op een nog nader te bepalen moment in januari wordt door de fa Leyten een vervolgbijeenkomst georganiseerd waarbij meer uitgewerkte plannen zullen worden gepresenteerd.

Het Mienskipsfonds