U bent hier

Vervolg verkeerssituatie Holwortel

on dec 22, 2015

Recentelijk is door wijkbewoners opnieuw aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie Holwortel. Het betreft de situatie ter hoogte van de verkeersremmer bij Florastate. Deze situatie wordt door veel wijkbewoners als onveilig ervaren.  Zowel politie als gemeente ervaren deze situatie ook als een probleemsituatie en  onderzoeken of  aanpassing van de huidige situatie mogelijk is. 

De Holwortel is een ontsluitingsweg en de toegestane snelheid  op deze weg is 50 km/u. Het verlagen naar bv 30 km is qua verkeer (o.a. doorstroming) en te nemen maatregelen geen optie. Hier blijft ook het aspect verkeersgedrag een terugkerend thema  m.b.t. de  verkeerssituatie Aldlan. Het wijkpanel blijft hier dan ook aandacht voor vragen.  Let op uw voet op het gaspedaal!!!  

Samen met twee betrokken wijkbewoners, Christiaan Schrik en Gert Jan Dorhout is  over de verkeerssituatie gesproken met de verkeerskundigen van de Gemeente Leeuwarden, Rubert Enter en Andre Busse. Op basis van het  constructief verlopen gesprek zal door de verkeerskundigen een aantal  voorstellen verder worden uitwerkt. De voorstellen worden onderzocht op haalbaarheid/invloed op verkeersgedrag,juiste uitwerking en natuurlijk kosten. De verkeerskundigen verwachten rond half februari een eerste aanzet te kunnen geven.  Zodra hier iets verder over is te melden zal het wijkpanel u verder informeren.

Het Mienskipsfonds