U bent hier

Verkeerssituatie Holwortel

on dec 4, 2015
Recentelijk is door wijkbewoners opnieuw aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie Holwortel. Het betreft de situatie ter hoogte van de verkeersremmer bij Florastate. Deze situatie wordt door veel wijkbewoners als onveilig ervaren.  Zowel politie als gemeente ervaren deze situatie ook als een probleemsituatie en  onderzoeken of  aanpassing van de huidige situatie mogelijk is. De gemeente wil daarover graag in gesprek met wijkpanel. Het wijkpanel wil graag het gesprek ingaan met een betrokken bewoner. U kunt zich aanmelden ons contactformulier. Graag voor as maandag  7 december. 
 
Al met al  een goede zaak, maar op voorhand doet het wijkpanel een oproep aan alle wijkbewoners om bij mogelijk lastige verkeerssituatie ook ons eigen verkeersgedrag op een juiste wijze aan te passen. Zodra meer informatie voorhanden is zullen wij dit op de website melden.

Het Mienskipsfonds