U bent hier

Voorgenomen verkeersmaatregelen Beatrixstraat bekend

on okt 17, 2015

Woensdagavond  14 oktober heeft de gemeente in de persoon van de wijkmanager Anja de Reus, verkeersdeskundige Jaap Ridder, projectleider Jan Dijkstra en de wethouder verkeer Thea Koster de verkeersmaatregelen voor de Beatrixstraat gepresenteerd aan diverse bewoners in en rondom de Beatrixstraat.  In een korte terugblik werd door Jan Dijkstra een schets gegeven van  de meerdere maatregelen welke onderzocht zijn en de wijze waarop het uiteindelijke besluit nu tot stand is gekomen. Als definitieve maatregel gaat de gemeente snelheidsbeperkende  maatregelen invoeren. 

Snelheidsbeperkende  maatregelen
Door meerdere bewoners werden kritische maar constructieve opmerkingen gemaakt. De heer Dijkstra heeft daarop toegezegd deze punten in de verdere uitwerking mee te nemen.  De snelheidsbeperkende maatregelen zullen mogelijk niet meteen het sluipverkeer terugdringen maar er wordt wel effect van verwacht.  Door de verkeersdeskundige wordt het meest verwacht van het grote verkeersproject wat nog loopt in Leeuwarden, VRIJBAAN. Op verschillende plekken in Leeuwarden worden verkeersmaatregelen genomen die voor 2018 gereed moeten zijn. Verwachting is dat deze maatregel helpen het sluipverkeer inde Beatrixstraat verder terug te dringen.

Voorjaar 2016 starten  met het realiseren van de maatregelen​
 De nu gepresenteerde  maatregelen werden door het merendeel van de aanwezigen (ca 70%) als de beste optie gezien.   Vanwege de weersomstandigheden kan de gemeente pas in het  voorjaar 2016 starten  met het realiseren van de maatregelen. In 2018 wil de gemeente de maatregelen evalueren. Het wijkpanel zal de verdere uitwerking volgen en een ieder via de site blijven  informeren.

Het Mienskipsfonds