U bent hier

Snelheid en sluipverkeer Beatrixstraat

on aug 5, 2015

De Werkgroep verkeer heeft opnieuw aandacht gevraagd bij de gemeente voor de verkeerssituatie Beatrixstraat .

Tijdelijke situatie
Van de aangebrachte (tijdelijke) snelheidmeters (waarvan een overigens al is weggehaald) lijkt het effect zijn beste tijd te hebben gehad. Door de verkeersdeskundige van de gemeente was bij plaatsing al gemeld dat het effect van dergelijke meters slechts enkele weken zichtbaar is De gemeente is gevraagd er voor te zorgen dat in de tussenliggende periode sprake blijft van een zo veilig mogelijke situatie in de Beatrixstraat. De gemeente is echter niet voornemens tijdelijke maatregelen aan te leggen. De snelheidsmeter aan het begin van de straat (welke het verkeer meet komend vanaf de wijk Nylan) blijft voorlopig staan.

Uiteindelijke oplossing
De Gemeente is nog bezig met het uitwerken van de varianten voor de Beatrixstraat. Door de vakanties staan de werkzaamheden op een laag pitje maar zijn inmiddels wel in een afrondende fase.
Na de vakantie worden de voorstellen eerst nog besproken met de wethouder. Na goedkeuring van de wethouder organiseert de gemeente een informatieavond .

Meetgegevens:
Uit de meetgegevens van de gemeente blijkt wel dat op dit ogenblik de hoeveelheid verkeer een stuk lager ligt. De gemeente blijft meten en we zijn benieuwd hoe de cijfers zijn na de vakantieperiode.
Het verkeer wordt gemeten vanuit de richting Nijlan dat naar Aldlan rijdt. De gemeente bericht ons verder :"De gemeten snelheid van begin augustus laten zien dat de grootste groep (23%) van alle motorvoertuigen 36 tot 40 km /uur rijdt en dat 56 % valt in de range van 0 tot 35 /km/uur. Verder dat 21 % echt te hard rijdt, waarvan slechts 3% harder dan 50 rijdt. Op zich zijn dit op dit moment positieve uitslagen voor de verkeersveiligheid."

Belangrijk is en blijft dat de veiligheid voorop moet staan. De cijfers geven inzicht maar tonen ook aan dat er gewoon te hard wordt gereden. Het wijkpanel vraagt dan ook om uw medewerking, denk om uw snelheid.

Het Mienskipsfonds