U bent hier

Verkeerssituatie Beatrixstraat‏

on mei 2, 2015

Op initiatief van de Gemeente werd donderdag 29 april jl. in klein comité een bijeenkomst gehouden over de te nemen verkeersluwe maatregelen Beatrixstraat.

Namens de gemeente waren aanwezig de projectleider de heer J. Dijkstra en de verkeersdeskundige de heer A. Busse. Daarnaast waren aanwezig vertegenwoordigers uit de betrokken straten zoals  Beatrixstraat, Timothee. Maar ook vertegenwoordigers van een aantal  organisaties zoals Lidl, Aldlanstate, Erasmus, Wijkpanel  Nylan, Zorgcentrum Nylan en Ondernemersvereniging  Nylan. Namens het wijkpanel Aldlan waren aanwezig Otto de Jong (lid wijkpanel) en Suzanne Scholten (Werkgroep Verkeer).

Aanleiding
Door de heer Dijkstra werd kort de problematiek geschetst. Doelstelling van deze bijeenkomst was om in een klein verband een eerste feedback te ontvangen op de door de gemeente ontwikkelde voorstellen. Deze worden uiteindelijk ook nog voorgelegd in een te organiseren  bewonersbijeenkomst.

Door het bestuur is een opdracht gegeven om te voorzien in verkeersluwe maatregelen Beatrixstraat. Het gaat hier om het terugbrengen van het groot aantal verkeersbewegingen in de straat (sluipverkeer) in combinatie met de verkeersveiligheid (met name snelheid). Het aantal verkeersbewegingen, vooral  tijdens de ochtend en avondspits, passen niet bij het karakter van een woonstraat als de Beatrixstraat. Recente verkeersaanpassingen zoals de haak om Leeuwarden  lijken wel enig effect te hebben maar het aantal bewegingen blijft volgende de gemeente te hoog. Hier is overigens nog geen officiële data van voorhanden.

Uitwerking

Op de in 2014 gehouden bewonersavond, maar ook daarna, zijn verschillende voorstellen voor verbetering van de verkeerssituatie aan de gemeente voorgelegd. Uiteindelijk zijn op basis van haalbaarheid (effectiviteit) door de gemeente twee varianten uitgewerkt. Namelijk:

  • Plaatsen bussluis. De gemeente heeft twee mogelijke locaties aangegeven welke geschikt zijn voor plaatsing.
  • Instellen eenrichtingsverkeer. Vanaf de richting Allan tot voor eerste afslag Pieter Christiaanstraat instellen van eenrichtingsverkeer met verkeersremmende maatregelen als versmalling en gemarkerdde pruispunt stippen.

De volledige presentatie van de bijeenkomst is hier terug te vinden.

De voorlopige planning vanuit de gemeente is als volgt:

  • Mei: bewonersavond
  • Juni: Keuze bepalen
  • Juli-September: Ontwikkelen
  • September uitvoering
Vanuit de Werkgroep Verkeer en het Wijkpanel Aldlan blijven wij de verdere ontwikkelingen volgen. Als informatie omtrent de datum en locatie van de bijeenkomst bekend is zal dit ook op de website van het wijkpanel bekend worden gemaakt.
Mochten er vragen zijn of wel dat u wilt reageren op de voorstellen dan kunt u uw reactie sturen via ons contactformulier

Het Mienskipsfonds