U bent hier

NOTULEN JUNI 2014

on nov 26, 2014

Opening en mededelingen

Bezoek van Jeugd- en gezinsteam Zuidoost Leeuwarden gaat niet door, omdat het hen niet uitkwam. Ze komen langs in september.
Namens Wijkpanel zijn Annie en Femma naar werkconferentie 3Decentralisatie geweest (gemeente). Hier hebben zij kennisgemaakt met het nieuw opgezette Sociaal Team en Jeugd- en Gezinsteam.

Annie is ook naar bijeenkomst Expertteam van de gemeente geweest.
Er is de afspraak dat Wijkpanel en Wijkorganisatie bijspringen als de Wijkkrant niet kostendekkend is en hiervoor zal nog een bedrag in rekening worden gebracht bij ons. Vraag: willen we als Wijkpanel de afspraak maken dat we vanaf volgend jaar als drie organisaties (WP, WP en Wijkkrant) de kosten op ons nemen? De vergadering is in meerderheid en besluit om met dit voorstel akkoord te gaan.
Avond van Werkgroep Groen was heel geslaagd en er was een goede opkomst. Goed georganiseerde avond met diverse thema’s en presentaties.
Vorige week heeft Annie een gesprek gehad met de coördinator van de activiteitenbegeleiding van Erasmushiem. Dit in het kader van sociale cohesie. Hij is erg enthousiast over de samenwerking en het contact zal worden voortgezet.

 

Vaststellen agenda

Extra punten zijn in agenda en verslag verwerkt.

 

Vaststellen verslag 14 mei 2014

Bij deze vastgesteld.
N.a.v.: we willen een bedankje geven aan Marco. Annie en Sandra regelen dit.
 

Actielijst doorlopen
N.a.v.: Annie is begonnen met het opstellen van het jaarverslag. Geen inbreng ontvangen van Groen en van Spelen/jongeren. Annie stuurt het nog één keer rond voordat het weggaat.

Ingekomen stukken

Mails n.a.v. ingezonden stuk wijkkrant. Als Wijkpanel besluiten we dat we het nog een keer onder de aandacht brengen bij de gemeente.
Petitie Red bibliotheken Leeuwarden. Ter info.
Ingekomen mail inzetten studenten. Zullen we geen gebruik van maken.

 

Vaste punten

Financiën
Website
NOA ontwikkelingen
Wijkorganisatie/Froskenburch. Komende maandag dicht i.v.m. zomerreces.

 

Actuele punten

Buurtpreventieteam. De geluiden zijn dat het gehele team is gestopt.
Aquaduct (Ellen - bijeenkomst 10 april jl.). Op de bijeenkomst waren leuke ideeën (zoals oplichtende strepen) en de gemeente gaat een aantal hiervan laten uitvoeren.
Burendag. Komt op de volgende agenda (Burendag 2015).
Bijdrage wijkkrant
Loopgroep Aldlân. Idee van Annie om met een groep uit de wijk mee te doen aan de Loop Leeuwarden. Iedereen vindt dit een goed idee. We moeten dan wel een trainer regelen. Idee komt op tafel om een oproepje (voor een trainer en voor lopers) in de wijkkrant van september te zetten. Annie en Sandra pakken dit op.

 

Werkgroepen

Verkeer
Netty werd gevraagd naar een asfaltbeschadiging en heeft dit doorgespeeld naar de gemeente. Die gaan het oppakken.
Spelen/jongeren
Laatste tijd veel focus gehad op jongeren. Het is nu relatief rustig op dat gebied.
Nu bezig met het verzoek voor een speelplek op Fioringras, zijn aan het zoeken naar een plek.
Sociale cohesie
Ongeveer zestig ingevulde enquêtes teruggekregen. Antwoorden zijn overwegend dat iedereen wel ondersteuning van familie heeft. Verder wel dat er weinig contact is met de buren, maar ook niet veel wensen zijn. Wel voor een koffieochtend; Ellen heeft dit al uitgezet bij de wijkorganisatie.
Leefbaarheid
Groen

 

Rondvraag en sluiting
Geen noemenswaardige vragen. Sluiting om half tien.

 

Het Mienskipsfonds