U bent hier

Wat is het Buurtservicepunt?

on nov 6, 2014

Het Buurtservicepunt bestaat uit laagdrempelige inloopspreekuren in Leeuwarden waar u gratis terecht kunt met vragen over wonen, werken en welzijn.

Hier ondersteunen vrijwilligers u met informatie en advies op hetgebied van bijvoorbeeld uitkeringen, inkomens verruimende maatregelingen, begeleiding naar instanties, het invullen van formulieren zoals inkomstenbelasting, afhandelen van brieven van de overheid, hulp bijadministratie. Bovendien kunnen zij u helpen met het vinden van deverschillende welzijnsdiensten en voorzieningen, bijvoorbeeld op het gebied van schuldhulpverlening.

Buurtservicepunt Leeuwarden is een samenwerkingsverband tussen het FSU, Aanzet, Humanitas en Welzijn Centraal. Ook wordt er intensief samengewerkt met de Sociale Wijkteams om te zorgen voor een snelle aanpak van problemen. Als u hulp wilt, nodigen wij u uit om langs te komen op een spreekuur. Wanneer u niet in staat bent om langs te komen, bijvoorbeeld door lichamelijke problemen, dan kunt u een mail sturen naar info@buurtservicepunt.nu of bellen met 06-39864837. U kunt ook langskomen met vragen waarvan u niet weet of wij u daar bij kunnen helpen, dan zoeken we samen naar een oplossing of een instantie die deze hulpwel biedt.

U kunt ons op de volgende locatie bezoeken:
Aldlân
Op afspraak: tel: 058-3011231

www.buurtservicepunt.nu
www.facebook.com/buurtservicepunt

Het Mienskipsfonds