U bent hier

nieuwe werkwijze Gemeenteraad

on aug 26, 2014

De gemeenteraad van Leeuwarden nodigt iedereen uit om mee te doen!

De gemeenteraad van Leeuwarden gaat iedere week op maandagavond vergaderen. Dit heet het Politiek Podium. De avond is ingedeeld volgens een vast schema. Zo is het duidelijk wat er wanneer staat te gebeuren. Met de nieuwe manier van vergaderen wil de raad meer contact met de inwoners van de gemeente. Iedereen die iets te melden heeft over een gemeentelijke aangelegenheid is welkom. U kunt een onderwerp inbrengen en u kunt met raadsleden in gesprek gaan omdat er vragen gesteld en beantwoord worden, dit betekent meer interactie. De inbreng wordt serieus meegewogen in het debat en de besluitvorming van de raad.

Er zijn wekelijks twee momenten waarop u mee kunt doen op het Politiek Podium. Dat is bij het forum van 19.00 – 20.30 uur en tijdens de pauze van 20.30 – 21.00 uur. Bij het forum kunt u meepraten met de onderwerpen die op de agenda staan. Er komen iedere week meerdere onderwerpen tegelijkertijd aan de orde. Dat gebeurt in maximaal 3 zalen in het stadhuis. U kunt ook een onderwerp inbrengen voor het forum. Tijdens de pauze kan iedereen die dat wil een korte presentatie houden of informatie geven over kleinere onderwerpen die u bezighouden of over een onderwerp dat op de agenda van de raad staat. Na de pauze gaat de raad de ene week met elkaar in discussie/debat en de andere week is het tijd voor besluitvorming.

Om de wekelijkse vergadering van het Politiek Podium zo goed mogelijk te laten verlopen zijn een aantal spelregels opgesteld die u kunt lezen op de site van de gemeenteraad www.gemeenteraadleeuwarden.nl. U leest hier bijvoorbeeld hoe u een onderwerp op de agenda van het Politiek Podium krijgt. Het is belangrijk dat u weet dat u zich moet melden als u mee wilt praten bij het forum of wanneer u in de pauze een korte presentatie wilt houden. In beide gevallen moet u zich op de dag van de vergadering, maandag voor 12.00 uur melden bij de griffie via mail politiekpodium@leeuwarden.nl of via telefoon 058 – 233 2372.

Meer informatie vindt u op de website van de gemeenteraad www.gemeenteraadleeuwarden.nl

De raad ziet u graag meedoen op het Politiek Podium. Tot maandag!

Het Mienskipsfonds