U bent hier

Recente informatie over het Groenbeleid in Aldlân

on jun 16, 2014

------------------------------------

Klachten over het blijven liggen van hopen gras? Gazon kan met dit weer wel eens te snel groeien om met 1 maaibeurt per week voldoende onzichtbaar te blijven na het maaien. Dit gras wordt bij gazons niet weggehaald.

Op basis niveau mogen overigens wel hoopjes gras zichtbaar blijven.

Op de website van de gemeente kun je zien wat verstaan wordt onder basis niveau onderhoud: http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/images/kwaliteitsplan...

Wie bepaalt het onderhoud en beeldniveau? Dit is vastgesteld door de raad. Om het onderhoudsniveau in de gaten te houden kunnen wijkpanels 2 x per jaar hun wijk schouwen; ook de gemeente schouwt. Wanneer jullie invloed willen hebben op het onderhoudsniveau en jullie bevindingen hierover willen kenbaar maken kun je contact op nemen met Hylke Faber tst. 2332876. A.s. maandag over een week begint de eerste schouw van dit jaar! Hij weet via Wyb Fennema dat wijkpanel Aldlân wel belangstelling had.

Jullie kunnen je nog opgeven bij Hylke; hij organiseert dit.

Op de website vindt je ook de schouwresultaten van 2012. http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/images/verzorgingssch...

Voor klachten kun je je natuurlijk ook melden via Melddesk 14058.

Verder nog info over Riolering:

Bezig met het rioolbestek voor 2014. Er zullen zeker 9 bomen daarvoor gekapt moeten worden en deze worden ook weer gecompenseerd. Zo dicht mogelijk in de buurt waar ze stonden. De direct betrokkenen krijgen wederom de mogelijkheid om op de herplant plannen te reageren. Waarschijnlijk is in 2015 het vervangen van alle PVC riolering afgerond in Aldlân Oost.

Aantal slecht groeiende bomen misschien mee te laten nemen in de volgende kapronde, als dit financieel nog kan. Deze laatste kapronde begint half september. Over het doorgaan nog geen definitieve uitspraak.

Wel zullen de bomen gecompenseerd worden.

(door afdeling Groen)

Het Mienskipsfonds