U bent hier

Notulen Maart 2014

on jun 8, 2014

________________________________________
1. Opening en mededelingen
- Bezoek wethouder voor Groen wordt uitgesteld in afwachting van de uitkomst van de brief van de werkgroep groen
- Bezoek wijkwethouder 16 april, Rikkie Hagen komt mee

2. Buurtpreventieteam
- Er zijn al acties geweest maar er is nog geen plan. Het wijkpanel gaat pas de mogelijke ondersteuning bepalen nadat er een plan ligt. Tot die tijd geen actie. Uitgesteld tot mei

3. Vaststellen verslag 19-02-2014
- Vastgesteld;

4. Actielijst doorlopen
- Zie actielijst

5. Ingekomen stukken
- Brief werkgroep Groen
- Brief werkgroep is goedgekeurd. Versturen namens werkgroep groen van wijkpanel Aldlân
- Brief bijeenkomst Froskepôlle
- Ellen kijkt nog even maar gaat waarschijnlijk. Anderen nog even kijken 31 maart -> 14:00
- Bestand contactgegevens
- Zie actie lijst
- Klacht dumpen vuil
- Paul heeft hier namens het wijkpanel op gereageerd .
6. Stand van zaken
- Financiën
• Overzicht verzonden. Geen opmerkingen
- Website
• Geen opmerkingen
- NOA ontwikkelingen
• Borrel geweest en een paar nieuwe leden
- Wijkorganisatie/Froskenburch
• Problemen gehad met lastige bezoekers, lik op stukbeleid. Beleid opgesteld om sluitingstijd te handhaven
• Stuurgroep gevormd om onderzoek te doen naar mogelijke wensen van partners voor een gedeelde ruimte achter het wijkgebouw. Zit nu in de onderzoeksfase. 9 april volgende vergadering.
- Aquaduct
• Overleg geweest, veiligheid van de afrastering wordt nog bekeken
• Verkeersregelaars ingezet

7. Bijdrage Wijkorganisatie
- Voor een mogelijke bijdrage heeft de wijkorganisatie op verzoek van het wijkpanel een wens ingediend; het vervangen van bestaande verlichting door led verlichting. Daardoor betere verlichting van de zalen en duurzaam. Hiervoor worden 3 offertes opgevraagd om de kosten te kunnen afwegen. Volgende keer op de agenda .

7.1 Facebook
- Facebook berichten geven het standpunt van het wijkpanel. Dit geldt voor alle communicatie die wordt gevoerd namens het wijkpanel. Dus ook en emails en gesprekken. Gebruik woordgebruik dat past bij het wijkpanel, laat geen eigen emotie meespelen. Eigen mening dus op eigen titel.

8. Burendag
- Werkgroep Spelen/Jongeren geven aan niet een zomerfeest te organiseren op buren dag, dit is niet meer haalbaar. Sociale cohesie beraad zich over wat en of zij wat gaan doen op burendag. Spelen/Jongeren is bezig met een andere activiteit in samenwerking met Defensie.

9. Wijkkrant kopij
- Kopij aanleveren voor 14 april

10. Werkgroepen
- Verkeer
o Gesprek geweest met de gemeente. Was een goed gesprek.
o Situatie holwortel wordt onderzocht hoe deze verbeterd kan worden. De versmalling blijft, hij doet wat hij moet doen. Er wordt wel gekeken hoe het mogelijk duidelijker kan worden ingericht
o Op verschillende plekken komen weer (tijdelijk) snelheidsmelders te hangen; in eerste instantie op de Beatrixstraat
o Situatie Beatrixstraat blijft aandacht houden.
- Sociale cohesie
o Richten op thema vereenzaming
o Door middel van vragenlijst wordt behoefde gepeild
o Minder richten om zelf dingen te organiseren meer richten om zaken te verbinden
- Leefbaarheid
o Een extra prullenbak in de week, teleurstellend
o Sandra heeft een interview gegeven voor Nederland Schoon, mooie promofilm geworden voor Aldlân
o Bezig met organiseren van de opschoondag en later in het jaar de honden doe dag
o Borden “attentie buurtpreventie” zijn besteld en worden binnenkort geplaatst
- Spelen/jongeren
o Minder richten op beheersen van problemen maar meer op activiteiten
o Starten met realiseren speeltuin Aldlân West
- Groen
o Beplanting door de gemeenste geplaatst voor schuttingen op de holwortel en sommige delen van de Stinzenflora
o Aandacht voor bijen en fruitbomen

11. Rondvraag en sluiting
Paul sluit de vergadering

Het Mienskipsfonds