U bent hier

Wijkvisie

on sep 29, 2013

CONCEPT-WIJKVISIE WIJKPANEL ALDLAN

Het panel heeft voor de wijkvisie de volgende hoofdthema's benoemd:
- Leefbaarheid;
- Spelen;
- Groen;
- Verkeer;
- Sociale cohesie.

Leefbaarheid
Leefbaarheid is een rekbaar begrip en meningen van wijkbewoners hierover lopen nogal eens uiteen. Voor het panel is een leefbare wijk een wijk die in eerste instantie schoon, heel en veilig is. Schoon en heel heeft te maken met het beheer van de openbare ruimte, zoals b.v. zwerfvuil, onkruid, bestrating, hondenpoep, afvalbakken en straatmeubilair. Hier ligt niet alleen een taak voor de gemeente, maar het is ook de verantwoordelijkheid van de eigen wijkbewoners om de wijk leefbaar te maken en te houden. Het panel wil graag met de gemeente en woningcorporaties een wijkschouw doen in de wijk, zodat een gezamenlijke aanpak van de openbare ruimte tot stand kan komen.

Sociale veiligheid
Sociale veiligheid heeft te maken met het gevoel van bewoners om zich thuis te voelen in de wijk en daar geen overlast te ondervinden van andere bewoners, hetzij in groepsverband, hetzij individueel. De laatste jaren is er veel overlast geweest van jongeren in de wijk. Er woont een grote groep jongeren in de wijk. Voor deze groep zijn er echter weinig tot geen voorzieningen in de wijk. Omdat zij hebben aangegeven dat zij graag een voetbalkooi in de wijk willen, werkt het panel samen met opbouwwerk en jongerenwerk aan het realiseren van een voetbalkooi.

Spelen
Spelen is belangrijk voor kinderen en dat moet natuurlijk niet alleen binnen, maar ook buiten kunnen. Er moet daarom niet alleen genoeg ruimte zijn om te spelen, maar er moeten ook voldoende speelvoorzieningen zijn. Het panel wil een werkgroep Spelen oprichten, die aandacht besteedt aan zowel de speelvoorzieningen in de wijk voor jonge kinderen, als voorzieningen voor oudere kinderen en jongeren (leeftijd van 12 tot en met 20 jaar). Om iets voor deze laatste leeftijdscategorie te doen is het panel bezig met het realiseren van een voetbalkooi.

Groen
Aldlân is in de zeventiger jaren opgezet als een ruime en groene wijk. Het panel wil dit beeld graag handhaven en zet zich in voor het behoud van het groen in de wijk. Wijkbewoners moeten de ruimte hebben om te wandelen en te ontspannen in een groene omgeving. Het panel zou graag zien dat er meer aandacht is voor zogenaamde groenblijvers in de winter en voor bloemen in de wijk. In verband met het aanzicht van de wijk, is ook de aanpak van het onkruid op de verharding een punt van aandacht. Daarnaast probeert het panel te stimuleren dat bewoners meer groen gaan aanplanten als erfafscheiding. Het panel wil de al in gang gezette stimuleringregeling voortzetten.

Verkeer
Door het vorige panel zijn in samenspraak met de gemeente verschillende maatregelen genomen om sluipverkeer uit de wijk te weren. Bij de herinrichting van de Aldlânsdyk zijn snelheidsbeperkende maatregelen aangebracht. Het panel zet deze lijn door en zal daarnaast ook aandacht besteden aan de verkeersveiligheid bij en om de scholen. Het panel wil dat voetgangers en fietsers zich veilig kunnen verplaatsen in de wijk. 30 km-zones zullen duidelijk moeten worden aangegeven.

Sociale cohesie
In Aldlân wonen zo'n 7.000 mensen. Al die bewoners willen graag prettig wonen, in een schone buurt, een prettige omgeving en met goede voorzieningen. Een leefbare wijk staat of valt met de betrokkenheid van bewoners in de wijk, en bij elkaar. Het panel wil daarom die betrokkenheid vergroten en bevorderen dat bewoners meer met elkaar in contact komen. Kennen en gekend worden is belangrijk voor de sociale cohesie in een wijk. Met het opstarten van het project Burenhulp wil het panel mensen mobiliseren en samenwerking organiseren. Verder zet het panel zich in om bewoners zoveel mogelijk te betrekken bij projecten in de wijk en probeert men door middel van stellingen op de website van het panel, de mening van de wijkbewoners te peilen.

Kunst in de wijk
Kunst in de wijk geeft de wijk een gezicht. Kunst kan de aandacht verleggen, je even uit je gewone doen halen en je op nieuwe ideeën brengen. Daarnaast vervullen kunstprojecten een belangrijke bijdrage aan de sociale processen in de wijk en zorgt het ervoor dat mensen op een laagdrempelige manier in contact komen met kunst en cultuur. Het wijkpanel heeft het project boomsculpturen nieuw leven ingeblazen. Een aantal van de te rooien bomen wordt op 2,5 meter afgezaagd, zodat er een sculptuur van kan worden gemaakt. Wijkbewoners worden door het panel uitgenodigd om met suggesties en ideeën te komen.

Het Mienskipsfonds

lwdvoorelkaar.nl