U bent hier

Informatie over de bomenkap door de Essen ziekte in Aldlân. 

on sep 23, 2020

Het gaat niet goed met één van onze prachtige inlandse bomen, de es of Fraxinus exelsior. Deze veel voorkomende boom in de Benelux wordt al enkele jaren geplaagd door een vervelende schimmel met de naam Chalara fraxinea. Deze fatale schimmelziekte komt overgewaaid uit het Noordoosten van Europa en dook in Vlaanderen voor het eerst op in het najaar van 2010 en het gaat van kwaad naar erger.  De es  komt vooral voor in landelijk gebied en wordt wel eens gebruikt als straatboom voor brede wegen en lanen. De boom heeft een zeer goed wortelgestel en doet het ook goed in natte gebieden. Kenmerkend aan deze snelgroeiende boom zijn de fluweelachtige zwarte knoppen die in de winter reeds goed te zien zijn. Het samengestelde blad bestaat uit 9 tot 11 smalle getande bladeren die in de herfst geel verkleuren. Snoeien of kappen is het enige dat helpt. 

Maatregelen 

Veel bomen zien er misschien nog goed uit, maar dit komt doordat de ziekte de boom van binnenuit aantast. Deze ziekte zorgt ervoor dat bladeren afsterven en de takken doodgaan. Hierdoor breken de takken af. In of nabij woongebieden kunnen de aangetaste bomen gevaar opleveren voor bewoners en weggebruikers. Daarom inspecteert de gemeente de essen regelmatig en neemt men maatregelen. Welke maatregelen hangt af van de beschadiging, leeftijd en locatie van de boom. Daaruit volgt kappen, snoeien of nog even niets hoeven te doen. Uiteindelijk moeten alle essen echter verdwijnen. 

 Kappen 

In het najaar 2020/voorjaar 2021 gaat de gemeente de essen die meer dan 50% zijn aangetast verwijderen. Voor Aldlân betekent dit kappen van 26 bomen. Zie ook de bijgevoegde kaarten. De overige essen worden gesnoeid om gevaarzetting te voorkomen.  Alles natuurlijk ook afhankelijk weersomstandigheden). Bedoeling is dat het totale onderhoud zal duren tot het voorjaar van 2021. Tijdens het onderhoud kunnen omwonenden geluidshinder ervaren en kunnen verkeersmaatregelen (omleidingen) van kracht zijn. Uiteraard doet de gemeente haar best om mogelijke overlast door de kap voor iedereen tot een minimum te beperken, maar onopgemerkt kan het nooit blijven.   

Wat betreft het informeren van de direct omwonenden zal in de straat of omgeving de gemeente de bewoners zo veel als mogelijk voortijdig informeren.  

 Herplant 

Er vindt in de meeste gevallen herplant plaats met andere soorten bomen die niet bevattelijk zijn voor boomziektes en waar nodig met andere structuren. Met het planten van diverse soorten bomen bevorderen we tegelijkertijd de biodiversiteit en voorkomen we dat een nieuwe boomziekte in de toekomst bomen aantast. Op een paar plekken hebben wij al eerder besloten in het kader van de vastgestelde beheersvisie juist niet over te gaan tot herplanten. 

 Vragen? 

Wilt u meer weten over de gemeentelijke werkzaamheden? Neem dan contact op met de projectleider, Meile Postma. Hij is  te bereiken via de mail op meile.postma@leeuwarden.nl of op telefoonnummer 058 751 2473. 

Plattegrond met locaties te kappen bomen.
Aldlân west.

Aldlân Oost

Hemrik