U bent hier

Plaatst u een groene erfafscheiding? Het Wijkpanel betaalt mee!

on jul 27, 2020

Wilt u uw houten schutting vervangen door een groene erfafscheiding en grenst deze aan de openbare ruimte? Dan kunt u in aanmerking komen voor een maximale bijdrage van €350,- euro.

Bij het ontwerp van de wijk Aldlân in de jaren 70 stond wonen in een open en groene omgeving centraal. Helaas zien we overal in onze wijk erfafscheidingen die niet natuurlijk groen zijn.

Vanuit het Wijkpanel willen wij samen met de wijkbewoners het behoud van het open en groene karakter van de wijk blijven stimuleren en daar waar mogelijk verbeteren. U kunt daarbij helpen door schuttingen of andere vormen van omheiningen vervangen door een ‘groene’ oplossing. Het wijkpanel kan u daarbij financieel ondersteunen.  

Voor het in aanmerking komen voor een bijdrage uit dit fonds heeft het wijkpanel enkele spelregels opgesteld.

Kom met een plan en meldt u aan!
Meldt u bij het wijkpanel voordat u aan de werkzaamheden begint. Het is handig om met de aanvraag ook een plan van aanpak te hebben dat u kunt voorleggen. Dit plan van aanpak kan een tekst of een schets zijn waarin u aangeeft wat u gaat vervangen en hoe de nieuwe situatie eruit gaat zien ten opzichte van de openbare ruimte.

Afbeelding met tekst, whiteboard</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Oude situatie houten schutting rondom (12 mtr)

 

Nieuwe situatie Vlechtwerk houtsnipper /groen (5 meter) met doorgang.

Coniferenhaag 7 meter.

 

Het panel kan dan samen met u vaststellen of u in aanmerking komt voor een bijdrage uit het fonds.

Declareer de nota’s
Nadat u het plan heeft uitgevoerd, kunt u de nota’s bij het wijkpanel inleveren. De bijdrage vanuit het fonds is nooit hoger dan de door u ingeleverde en door het wijkpanel goedgekeurde nota’s.

Wat gaat u doen?

Wat kunt u maximaal uit het fonds ontvangen?

U vervangt zelf de erfafscheiding

U ontvangt maximaal 200,- voor aangeschaft groen

U laat de erfafscheiding vervangen door een hoveniersbedrijf

U ontvangt maximaal €350,-

 

U verbetert zelf de erfafscheiding

U ontvangt maximaal 100,- voor aangeschaft groen

U laat de erfafscheiding beteren door een hoveniersbedrijf

U ontvangt maximaal €175,-

Waar moet een erfafscheiding aan voldoen. 
Landelijk is vastgesteld dat een erfafscheiding in de vorm van een schutting, haag of muur in de voortuin één meter hoog mag zijn. Een erfafscheiding aan de zijkant of de achterkant van een huis mag twee meter hoog zijn. Daarbij speelt de aangrenzende openbare ruimte een rol.  In sommige gevallen kunnen er andere regels gelden voor bepaalde bestemmingen, omdat bijvoorbeeld de verkeersveiligheid in het geding kan komen. Neem daarom altijd contact op met de gemeente! Voor meer informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/brochures/2010/07/20/erf-en-perceelafscheidingen/infoblad-erf-en-perceelafscheidingen-26-7.pdf    Klik hier

Maar hoe zit dat in de wijk Aldlân.
Om duidelijkheid te krijgen heeft het wijkpanel samen met de gemeente afgesproken wat we verstaan onder de openbare ruimte en waar u een erfafscheiding van max. 1 meter mag plaatsen. Namelijk: “alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten”. Hiertoe behoren dus ook trottoirs, voetpaden, voetgangersgebieden, rijwielpaden, parkeerplaatsen/ -terreinen/ -vakken en groenstroken al dan niet langs een weg.

Bespreek als bewoners situaties die hier niet aan voldoen en help elkaar bij het verder vergroenen van onze wijk.
Het wijkpanel is niet het meldpunt voor deze zaken of aanpak. Deze ligt bij de gemeente

Meldingen kunt u doen via 14058.

 

Het Mienskipsfonds