U bent hier

Aanbesteding nieuwe bus concessie uitgesteld Hieronder de tekst die het wijkpanel heeft ontvangen.

on jun 18, 2020

Onderwerp : Reactienota Ontwerp Programma van Eisen is uitgesteld Hier heeft heeft het wijkpanel, net als veel andere personen en instanties, gebruik van gemaakt. Wij zijn voortvarend aan de slag gegaan met het verwerken en beantwoorden van alle reacties. Daarnaast zijn wij aan de slag gegaan met het opstellen van een Reactienota. In dit document voegen wij onze antwoorden op ingediende reacties samen. Omdat de huidige situatie rondom het coronavirus (COVID-19) noodzakelijkervvijs kan leiden tot verdere aanpassingen in de aanbestedingsdocumenten, waaronder het PvE, hebben wij besloten om vooralsnog de aanbesteding niet te starten. Hierbij hebben wij ook besloten om nog te wachten met de publicatie van een Reactienota. Onze beantwoording op uw reactie zou daarmee te vroeg komen en geen recht doen aan de door u ingediende reactie. Het uitbreken van het coronavirus heeft geleid tot veel veranderingen, ook in het Openbaar Vervoer. Vervoerders worden op dit moment hard geraakt door de coronacrisis. Het aantal reizigers en de opbrengsten zijn fors gedaald, sinds op 12 maart jl. door het Kabinet maatregelen bekend zijn gemaakt om de verspreiding van het coronavirus in Nederland tegen te gaan. Op dit moment is het nog onzeker wat de gevolgen van de coronacrisis op korte en lange termijn zijn voor het Openbaar Vervoer. Belangrijk is om te onderzoeken hoe het OV kan worden ingericht binnen een anderhalve-meter-samenleving. Maar ook of de reizigersaantallen in het OV zich naar het oude niveau van voor de crisis herstellen en wat we van vervoerders mogen vragen in het kader van aanbestedingen van nieuwe concessies. Het is daarom nog onzeker op welke wijze en termijn de aanbesteding van de nieuwe busconcessie plaatsvindt.

Wij hopen op uw begrip in deze situatie. Zodra wij een besluit hebben genomen over hoe wij verder gaan met de aanbesteding van de nieuwe busconcessie, informeren wij u. Uiteraard krijgt u dan ook alsnog een antwoord op de door u ingediende reactie middels de publicatie van een Reactienota. Wij hopen u hiermee voor nu voldoende geInformeerd te hebben.

Het Mienskipsfonds