U bent hier

Wijkpanel jaarverslag 2019

on jun 12, 2020

Het wijkpanel wil jaarlijks verantwoording afleggen aan alle bewoners in de wijk Aldlân over de bestedingen van de subsidie. In deze bijzondere periode  is er voor gekozen om dit uitvoerig te beschrijven in de huis aanhuis verspreide wijkkrant en op deze site, klik op lees verder. Mocht u hierover vragen kunt u zich richten via info@wijkpanelaldlan.nl

Door Wijkpanel Aldlân - Wijkpanel Aldlân concentreert zijn activiteiten op een aantal hoofdthema’s: leefbaarheid, spelen/ bewegen en groen. In 2019 heeft de nadruk gelegen op het thema bewegen. Samen met het Netwerk Ondernemers Aldlân heeft het wijkpanel een onderzoek laten uitvoeren naar hoe de bewoners van de wijk denken over bewegen. Voor dit onderzoek is het bureau Speelplan ingeschakeld en met behulp van BV Sport en wijkmanagement is er onder meer een goedbezochte thema-avond over dit onderwerp gehouden. Nu moeten de resultaten van het onderzoek omgezet worden in concrete activiteiten. Het wijkpanel hoopt dit in 2020 verder te realiseren.
 
In september heeft de nieuwe burgemeester kennis gemaakt met Aldlân. Duurzaam Aldlân heeft Buma verteld over de duurzaamheidsontwikkelingen in de wijk en de wijkorganisatie heeft de plannen met betrekking tot het wijkcentrum uitgelegd. Een mooi startpunt voor het bewegingscircuit was dat Carla Ligthart (Chi Neng Academie) de burgemeester en andere aanwezigen aan het bewegen heeft gezet met een aantal Chinese yogaoefeningen. Ook konden bewoners in 2019 weer gebruik maken van de financiële regelingen voor groen en burendag.
 
Een belangrijke taak van het wijkpanel is het schakelen tussen bewoners en gemeente. Ideeën ter verbetering van de wijk en klachten van wijkbewoners worden door het wijkpanel aan de gemeente voorgelegd. De gemeente schat de situatie in en gaat indien nodig tot actie over. Over de meeste projecten zijn de bewoners heel tevreden. In een enkel geval was er sprake van miscommunicatie en waren er ook minder blije gezichten. Plannen van de gemeente die betrekking hebben op Aldlân worden door het wijkpanel kritisch bekeken en indien nodig vindt hierover overleg plaats met de gemeente en wordt er extra aandacht besteed aan het informeren van de bewoners (informatiekastjes, website, bewonersavond). In 2019 is uitgesproken dat we de manier waarop we de bewoners kunnen bereiken willen verbeteren: door middel van een verbeterde website (samen met de wijkorganisatie, Duurzaam Aldlân, de redactie van de wijkkrant en andere organisaties in de wijk) en professioneler gebruik van de informatiekastjes. Hier wordt in 2020 hard aan gewerkt.
 
Met dit jaarverslag geeft het wijkpanel de wijkbewoners inzicht in de activiteiten die het panel in 2019 heeft uitgevoerd of ondersteund. Door het wijkpanel is hieraan 20.500 euro besteed. Hieronder staat een opsomming van de meest in het oog springende activiteiten/kostenposten:
• Opstarten van het bewegingscircuit (loopsessies en thema-avond voor bewoners) • Plaatsen bloembakken aan lantarenpalen van de entréewegen van de wijk
• Plaatsen lichtkerstbomen (fairybells)
• Bijdrage aan Sinterklaasfeest en Sint Maarten
• Beschilderen transformatiehuisje Maagdenpalm
• Financiële ondersteuning bewonersactiviteiten (burendag, vergroenen schuttingen, vervangen/verplaatsen speeltoestellen, aanleg nieuw speeltuintje Raaigras, bridgeclub)
• Contact gemeente en bewoners over ontwikkelingen aquaduct
• Overleg met gemeente en bewoners over verkeersveiligheid in de wijk en daar i.s.m. gemeente/bewoners oplossingen voor zoeken, dit n.a.v. klachten bewoners (afsluitende heg speeltuintje Keizerskroon, parkeren entree Sleutelbloem, S-hek Sleutelbloem, zebrabord Weideflora)
• Bijwonen van (informatie)avonden van de gemeente (aanpak eenzaamheid, afvalverwerking, verkeer, duurzaamheid) en andere organisaties (VOL-vrijwilligers Leeuwarden)
• Vertegenwoordiging in platform openbaar vervoer
• Vertegenwoordiging in redactie wijkkrant
• Onkosten wijkpanel en website.
 
Wilt u meer informatie over bovenstaande of andere activiteiten, neem dan gerust contact op. Ook als u ideeën heeft voor verbetering van de wijk of uw buurt in de wijk horen wij dit graag van U. Wij vergaderen één keer per maand. Iedereen mag hierbij aanschuiven. U kunt zo ook bekijken of u mee wilt werken in het wijkpanel. Nieuwe leden welkom! Kijk dan voor informatie en contactmogelijkheden op onze website.

Het Mienskipsfonds