U bent hier

Diverse plantvakken langs Kamgras en Raaigras zijn toe aan een renovatie.

on dec 9, 2019

Diverse  plantvakken  langs Kamgras en Raaigras zijn toe aan een renovatie. 

Motivatie:

Diverse plantvakken blijken niet meer goed te onderhouden. De bomen nemen veel water en voeding op, waardoor gaten vallen in de onder beplanting. Soms komen er ongewenste kruiden voor tussen het sierplantsoen. De groei omstandigheden voor deze beplanting is vaak slecht. Omvorming van diverse plantvakken naar een goed te onderhouden plantkeuze is nu gewenst.

 

Biodiversiteit

Uitgangspunt binnen de gemeente Leeuwarden is dat wij steeds meer overgaan tot natuurlijker beheer (Groenbeleidsplan 2016). Welk de aanpassingen zijn leest u in de brief en  is uitgewerkt in het conceptbeplantingsplan-zie bijlagen. 

Indien u wilt reageren op de plannen kunt u reageren op info@wijkpanelaldlan.nl . Doe dat voor 15 december as. 

/v2/sites/default/files/Brief%20aan%20bewoners%20Kamgras%20en%20Raaigras.docx

/v2/sites/default/files/Concept%20beplantingsplan%20Kamgras%2025%20nov%202019-.pdf

/v2/sites/default/files/Concept%20beplantingsplan%20Raaigras%2025%20nov%202019.pdf

Het Mienskipsfonds