U bent hier

Overleg ontsluiting Aldlânstate

on jun 18, 2019

Onlangs is de omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van nieuw Aldlânstate. Dit gebouw dient ontsloten te worden via de Beatrixstraat. In het stedenbouwkundige plan voor Aldlânstate is de aansluiting van het gebouw gepland ter hoogte van de Constantijnstraat. De gemeente heeft voorkeur voor een gelijkwaardige kruising (rechts heeft voorrang), In de optiek van de gemeente vormt dit een bijdrage aan het verlagen van de snelheid op de Beatrixstraat omdat verkeersdeelnemers op het verkeer van rechts moeten letten.

Het wijkpanel is uitgenodigd om hierover met de gemeente en Aldlanstate in gesprek te gaan. Graag willen wij hier U als wijkgenoten bij betrekken. Wij zoeken dan ook 1 a 2 buurtgenoten welke mee willen spreken. Wat wij van u vragen:

  • Constructief meedenken
  • Luisteren naar de buurtgenoten.
  • Het klankbord zijn van de omgeving.

De terugkoppeling vindt onder meer plaats via de Wijkpanel kanalen zoals Facebook en internet. Gezien het onderwerp geldt deze oproep met name voor wijkbewoners in de omgeving Beatrixstraat. U kunt reageren via het contactformulier. Ook als u ideeën hebt welke een bijdrage hebben aan het gesprek. 

Het Mienskipsfonds