U bent hier

Verslag bewonersavond 23 april

on apr 24, 2019

Op dinsdagavond 23 april heeft het Wijkpanel Aldlân in de Oase een bewonersavond georganiseerd. Op deze avond kon u als wijkbewoner kennismaken met de activiteiten van het Wijkpanel. Ook werden de resultaten van het bewonersonderzoek naar het bewegingscircuit gepresenteerd.Welgeteld waren er ruim 40 mensen in de zaal, waaronder wijkwethouder Van Gelder, de wijkmanager Anja Reus en enkele gemeenteraadsleden.

Deel 1 - de activiteiten van het Wijkpanel

Otto de Jong (voorzitter Wijkpanel) stelde de leden van het Wijkpanel voor, dat momenteel uit 6 leden bestaat. Met ingang van de zomer neemt de penningmeester na 6 jaar afscheid van het bestuur. Meer leden zijn zeer welkom! Ook mensen die projectmatig ingezet willen worden.Aan de hand van een PowerPoint werden de aanwezigen bijgepraat over de in 2018 behaalde resultaten en de begroting van het panel. Deze presentatie wordt op www.wijkpanelaldlan.nl gezet.

Naar aanleiding van dit verhaal werd door de aanwezigen een aantal zaken benoemd:

- Het niet actueel zijn van de website van het Wijkpanel (dat klopt, momenteel geen mankracht voor)
- Het groene en ruime karakter van de wijk lijkt te verdwijnen door hoge en lange schuttingen aan de openbare weg. Wat zijn de regels en waarom wordt er niet gehandhaafd? (Handhaving is geen prioriteit bij de gemeente. Het Wijkpanel spreekt de bewoners aan via de wijkkrant en social media. Advies: klachten melden bij het algemene klachtennummer van de gemeente 14058. Met veel meldingen kan de wijk een vuist maken. Informatie over de groen regels wordt op de website geplaatst).
- Zorgen worden geuit over het toenemende aantal marters bij de Sleutelbloem. Toevallig werden vandaag in de Tweede Kamer vragen gesteld over het marterprobleem. De gemeente niets doen, het zijn beschermde dieren. Het wordt een aandachtspunt voor het Wijkpanel.
- Inbraak in de wijk. Volgens de wijkagent vallen de cijfers mee. Buurt whatsappgroepen zijn nuttig. Wanneer iets verdachts gesignaleerd wordt 112 bellen, liever te vaak dan te weinig, en het nummer van de auto noteren. Contact opnemen met de wijkagent is ook altijd goed. Op zoek naar zo’n preventieapp groep? Neem contact op met het Wijkpanel.
- De zebrapaden in de wijk zijn onveilig; het verkeer rijdt te hard, of de ligging is niet goed. Is een derde pad mogelijk bij Erasmushiem? (Blijkt niet mogelijk bij een 30 km weg)
- Slecht onderhouden fietspaden: gleuven tussen de stenen, geul tussen stoep en asfalt lastig voor rolstoelers en rollators.
- Loslopende honden langs het kanaal, fietsers langs het kanaal.

In het algemeen geldt: Klachten melden bij het algemene meldingsnummer van de gemeente 14058 en bij geen succes ook bij het wijkpanel via het contactformulier op de website. Altijd het meldingsnummer opschrijven en bij het Wijkpanel melden. Daar wordt het aantal meldingen en wat er meegedaan is bijgehouden. De leden ondersteunen u graag.

Deel 2: Speelplan vertelt over het onderzoek in de wijk

In de vorige wijkkrant hebben we melding gemaakt van het initiatief van het Wijkpanel Aldlân en het Netwerk Ondernemers Aldlân (NOA) om in de wijk voorzieningen te treffen die jong en oud uitnodigen om in beweging te komen. Een dergelijk initiatief heeft alleen kans van slagen als de wijk erbij betrokken wordt. Daarom is Speelplan ingeschakeld om een onderzoek te doen naar draagvlak in de wijk en naar de haalbaarheid van een dergelijk initiatief.

Er is een enquête uitgezet en er zijn wandelingen georganiseerd met basisschoolkinderen om te horen wat zij voor ideeën hebben over bewegen voor kinderen, hun ouders en grootouders.

De enquête is 125 keer ingevuld, dit wordt beoordeeld als een goede respons. Met deze gegevens en met wat er in de wandelingen naar voren kwam brengt Speelplan de wijk in kaart.  Wat opviel: 30-40 jarigen zijn de grootste groep invullers, Oost Aldlan is positiever over beweegmogelijkheden in de openbare ruimte dan West Aldlan. Kritische opmerkingen over de verkeerssituatie worden serieus genomen: iedereen moet overal veilig kunnen komen. Ideeën die geopperd werden: trimparcours, toestellen voor jong en oud, mogelijkheden voor wandelen en fietsen verbeteren (skaten en fietsen langs het kanaal is ook leuk), stuntparcours, houten dieren met elkaar verbinden, een groene verbindingsplek tussen West en Oost creëren, een yogagroep, moes tuinieren. Daaraan toegevoegd vanuit de zaal: trampolines plaatsen.Maar ook: activiteiten en ontmoetingen moet je organiseren. Het neerzetten van apparatuur alleen is niet voldoende.Initiatieven die uit de wijk naar voren kwamen en op de avond zelf nog ingebracht: Wet Coast Swing (buiten dansen voor jong en oud), Chi Neng Qigong (iedereen werd uitgenodigd om even mee te doen met deze Chinese yoga – motto: alles wat je wilt is er al), het project Hup in de benen van Thuiszorg Het Friese Land voor mensen die dat zelf niet makkelijk meer doen (onderzocht wordt of vervoer te regelen is), een Jeu de Boulesbaan, Slow walking.

Hoe communiceer je met de wijkbewoners wat er zoal te doen is? Dat gaat via de wijkkrant, via de publicatieborden (staan bij bushaltes), via de website en facebook. Ook via de app Nextdoor worden zaken gecommuniceerd, maar dat is geen kanaal van het Wijkpanel. Punt van aandacht is de continuïteit van een activiteit. Hoe zorg je dat iets blijft bestaan als de oorspronkelijke initiatiefnemer ermee ophoudt? De werkgroep zoekt verbinding met omliggende wijken. In andere wijken lopen bepaalde activiteiten al goed: de buurtmoestuin in De Zuidlanden, de Jeu de Boulesbaan in Nijlân. Daar kan onze wijk van leren of zich bij aansluiten. Op de vraag hoeveel AED apparaten er in de wijk zijn is het antwoord dat dat in fase 2 wordt meegenomen.

Otto sluit het officiële deel van de avond af en bedankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng. De stemming is positief, er is enthousiasme voor het bewegingsinitiatief.

Het vervolg: Speelplan gaat alle informatie op de wijkkaart zetten en deze kaart wordt op de website van het Wijkpanel geplaatst. Hopelijk is er voldoende informatie om fase 2 – vormgeving van het bewegingscircuit – in te gaan. Samen met de werkgroep bestaande uit het wijkmanagement van de gemeente Leeuwarden en BV Sport wordt de totale uitkomst van het onderzoek geëvalueerd. Daar worden ook initiatiefnemers van ideeën of andere wijkbewoners bij betrokken. Een ieder die mee wil denken is welkom en kan zich aanmelden via het contactformulier op de wijkpanelsite. Belangrijk is dat het initiatief alleen met draagkracht van de wijkbewoners kans van slagen heeft. Het NOA en het Wijkpanel houden de wijk op de hoogte.

Iedereen wordt uitgenodigd om onder het genot van een drankje en hapje na te praten en initiatieven op een geeltje te schrijven en op de kaart van de wijk te prikken. Er verschijnen heel wat geeltjes op de kaar

Het Mienskipsfonds