U bent hier

Metingen Beatrixstraat snelheidsremmende maatregelen

on aug 1, 2018

De gemeente Leeuwarden heeft n.a.v de in 2018 uitgevoerde verkeersmaatregelen in de Beatrixstraat onlangs opnieuw verkeersmetingen uitgevoerd. De gemiddelde snelheid was in 2016 nog gemiddeld 46 km/u. Door de in eerste in 2017 genomen snelheidsmaatregelen daalde de snelheid tot 40 km/u.  De aanvullende maatregelen van 2018, onder andere genomen om de overzichtelijkheid/veiligheid bij de zijstraten te verbeteren hebben geen verder effect op de snelheid gehad. Deze is hetzelfde gebleken,  40 km/u. Zowel nog steeds te snel is vanuit perspectief maatregelen wordt dit vanuit de gemeenten als aanvaardbaar gezien.

Duidelijk is te zien dat de hoeveelheid sluipverkeer steeds verder afneemt. De afname van 2018 ten opzichte van 2017 is zelfs circa 200 motorvoertuigen per etmaal Het laagste niveau sinds de metingen zijn gestart !! Vanuit de verkeerskundige van de gemeente is aangegeven dat de snelheidsremmende maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen, een positief effect lijken te hebben op de hoeveelheid sluipverkeer.

Het Mienskipsfonds