Wijkcentrum met stappen weer open

Zoals u misschien weet mogen wijkgebouwen per 1 juni weer open voor maximaal 30 personen en vanaf 1 juli voor maximaal 100 personen, waarbij de 1,5 meter afstand en de bijbehorende maatregelen nog steeds moet worden gehandhaafd. En die maatregelen zorgen er voor dat nog niet alle activiteiten kunnen starten. Een bingo, een kinderbingo, een bilartclub en een bridgeclub waarbij je 1,5 meter afstand moet houden is bijvoorbeeld al niet haalbaar, gezien er dan maar 1 persoon aan een tafel zou kunnen zitten. En dan kunnen er hooguit 10 tot 15 mensen in de zaal aanwezig zijn.

Aanbesteding nieuwe bus concessie uitgesteld Hieronder de tekst die het wijkpanel heeft ontvangen.

Onderwerp : Reactienota Ontwerp Programma van Eisen is uitgesteld Hier heeft heeft het wijkpanel, net als veel andere personen en instanties, gebruik van gemaakt. Wij zijn voortvarend aan de slag gegaan met het verwerken en beantwoorden van alle reacties. Daarnaast zijn wij aan de slag gegaan met het opstellen van een Reactienota. In dit document voegen wij onze antwoorden op ingediende reacties samen.

Wijkpanel jaarverslag 2019

Het wijkpanel wil jaarlijks verantwoording afleggen aan alle bewoners in de wijk Aldlân over de bestedingen van de subsidie. In deze bijzondere periode  is er voor gekozen om dit uitvoerig te beschrijven in de huis aanhuis verspreide wijkkrant en op deze site, klik op lees verder. Mocht u hierover vragen kunt u zich richten via info@wijkpanelaldlan.nl

Gezamenlijke  Informatieavond wijkpanels Nylân en Aldlân over het mogelijk vervallen buslijnen 

 

De wijkpanels van Nylân en Aldlân nodigen u uit voor een informatie avond d.d. 24 februari in Roelof's Brasserie . De wijkbewoners van Nylân en Aldlân worden in deze bijeenkomst geïnformeerd door de  provincie over het mogelijk vervallen van de buslijnen door Nylân en Aldlân en de eventuele alternatieven. Uw mening telt!

Diverse plantvakken langs Kamgras en Raaigras zijn toe aan een renovatie.

Diverse  plantvakken  langs Kamgras en Raaigras zijn toe aan een renovatie. 

Motivatie:

Diverse plantvakken blijken niet meer goed te onderhouden. De bomen nemen veel water en voeding op, waardoor gaten vallen in de onder beplanting. Soms komen er ongewenste kruiden voor tussen het sierplantsoen. De groei omstandigheden voor deze beplanting is vaak slecht. Omvorming van diverse plantvakken naar een goed te onderhouden plantkeuze is nu gewenst.

 

Biodiversiteit

Chi Neng Qigong Academie en het Bewegingscircuit Aldlân komen in actie!!!

Voor iedereen die ontspanning, vitaliteit en gezondheid zoekt.Leer bewust bewegen & zijn met Chi Neng Qigong / Ontspan met Chinese yoga.

Waar op: Binnentuin Erasmus - Hempenserweg 29 - Leeuwarden.

Start: 16 juli t/m 27 augustus 2019 op dinsdagavond van 19-20 uur

Voor vragen kunt u terecht bij Carla Ligthart: info@chinengacademy.nl.

Meer informatie over Chineng vindt u hier: https://chinengacademy.nl/

Help mee! Bedenk een initiatief/idee voor Aldlân

Inmiddels is project MC Escher Aquaduct afgerond. Aanpak groen rondom het Aquaduct wordt nog /of is ook aangepakt.  Door een aantal wijkbewoners is in de project periode actief bijgedragen aan de Klankbordgroep. Door de lange realisatieperiode heeft het project gezorgd voor veel overlast. Maar we mogen als wijk Aldlân trots zijn op de wijze van inrichting in het gebied zoals de ontstane sloepenverbinding. Ook het verdwijnen van de barriere Drachtserbrug tussen Aldlân Oost en West zorgt voor een open verbinding tussen deze twee delen van onze wijk.

Pagina's

Het Mienskipsfonds