Diverse plantvakken langs Kamgras en Raaigras zijn toe aan een renovatie.

Diverse  plantvakken  langs Kamgras en Raaigras zijn toe aan een renovatie. 

Motivatie:

Diverse plantvakken blijken niet meer goed te onderhouden. De bomen nemen veel water en voeding op, waardoor gaten vallen in de onder beplanting. Soms komen er ongewenste kruiden voor tussen het sierplantsoen. De groei omstandigheden voor deze beplanting is vaak slecht. Omvorming van diverse plantvakken naar een goed te onderhouden plantkeuze is nu gewenst.

 

Biodiversiteit

Chi Neng Qigong Academie en het Bewegingscircuit Aldlân komen in actie!!!

Voor iedereen die ontspanning, vitaliteit en gezondheid zoekt.Leer bewust bewegen & zijn met Chi Neng Qigong / Ontspan met Chinese yoga.

Waar op: Binnentuin Erasmus - Hempenserweg 29 - Leeuwarden.

Start: 16 juli t/m 27 augustus 2019 op dinsdagavond van 19-20 uur

Voor vragen kunt u terecht bij Carla Ligthart: info@chinengacademy.nl.

Meer informatie over Chineng vindt u hier: https://chinengacademy.nl/

Help mee! Bedenk een initiatief/idee voor Aldlân

Inmiddels is project MC Escher Aquaduct afgerond. Aanpak groen rondom het Aquaduct wordt nog /of is ook aangepakt.  Door een aantal wijkbewoners is in de project periode actief bijgedragen aan de Klankbordgroep. Door de lange realisatieperiode heeft het project gezorgd voor veel overlast. Maar we mogen als wijk Aldlân trots zijn op de wijze van inrichting in het gebied zoals de ontstane sloepenverbinding. Ook het verdwijnen van de barriere Drachtserbrug tussen Aldlân Oost en West zorgt voor een open verbinding tussen deze twee delen van onze wijk.

Werkzaamheden Hempenserweg / Weideflora – Nieuw Rapenburg

Van maandag 26 augustus t/m vrijdag 8 november wordt de asfaltverharding van de Hempenserweg , Weideflora vernieuwd. Dit betreft het wegvak tussen de Dr. Jacob Botkeweg en het Rietgras. De trottoirs worden eveneens vernieuwd

Van maandag 28 oktober t/m vrijdag 8 november wordt de asfaltverharding van Nieuw Rapenburg vernieuwd.

Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd. Zie hieronder de fasering in detail 

Overleg ontsluiting Aldlânstate

Onlangs is de omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van nieuw Aldlânstate. Dit gebouw dient ontsloten te worden via de Beatrixstraat. In het stedenbouwkundige plan voor Aldlânstate is de aansluiting van het gebouw gepland ter hoogte van de Constantijnstraat. De gemeente heeft voorkeur voor een gelijkwaardige kruising (rechts heeft voorrang), In de optiek van de gemeente vormt dit een bijdrage aan het verlagen van de snelheid op de Beatrixstraat omdat verkeersdeelnemers op het verkeer van rechts moeten letten.

Verslag bewonersavond 23 april

Op dinsdagavond 23 april heeft het Wijkpanel Aldlân in de Oase een bewonersavond georganiseerd. Op deze avond kon u als wijkbewoner kennismaken met de activiteiten van het Wijkpanel. Ook werden de resultaten van het bewonersonderzoek naar het bewegingscircuit gepresenteerd.Welgeteld waren er ruim 40 mensen in de zaal, waaronder wijkwethouder Van Gelder, de wijkmanager Anja Reus en enkele gemeenteraadsleden.

Deel 1 - de activiteiten van het Wijkpanel

Aldlânsfiadukt 13 april gestremd voor verkeer

Zaterdag 13 april worden de drempels in de sluisjes ter hoogte van het Aldlânsfiadukt (Weideflora - Stinzenflora) verwijderd. Hierna worden de gaten opnieuw geasfalteerd. De drempels worden verwijderd vanwege trillings- en geluidsoverlast voor aanwonenden. De twee verkeersluisjes blijven gehandhaafd om fietsers te beschermen. Zij behouden zo een veilige plek op de weg.

Aldlân: een beweegvriendelijke wijk!

Het Netwerk Ondernemers Aldlân (NOA) en Wijkpanel Aldlân hebben de ambitie om van de wijk Aldlân een beweegvriendelijke wijk te maken.

Om dit te kunnen realiseren hebben we uw hulp nodig!

Een extern bureau (Speelplan) voert een onderzoek voor ons uit waarin uw behoeften en de mogelijkheden in de wijk in kaart worden gebracht.Dit onderzoek bestaat onder meer uit een enquête voor bewoners. Deze enquête kunt u kunt vinden door het aanklikken van 1 van deze linken door hier te door hier te klikken 

Uw mening is het belangrijkst voor het realiseren van onze ambitie! Wij vragen u daarom de enquête in te vullen!

Voor meer informatie of vragen neem dan contact met ons op. 

Metingen Beatrixstraat snelheidsremmende maatregelen

De gemeente Leeuwarden heeft n.a.v de in 2018 uitgevoerde verkeersmaatregelen in de Beatrixstraat onlangs opnieuw verkeersmetingen uitgevoerd. De gemiddelde snelheid was in 2016 nog gemiddeld 46 km/u. Door de in eerste in 2017 genomen snelheidsmaatregelen daalde de snelheid tot 40 km/u.  De aanvullende maatregelen van 2018, onder andere genomen om de overzichtelijkheid/veiligheid bij de zijstraten te verbeteren hebben geen verder effect op de snelheid gehad. Deze is hetzelfde gebleken,  40 km/u. Zowel nog steeds te snel is vanuit perspectief maatregelen wordt dit vanuit de gemeenten als aanvaardbaar gezien.

Duidelijk is te zien dat de hoeveelheid sluipverkeer steeds verder afneemt. De afname van 2018 ten opzichte van 2017 is zelfs circa 200 motorvoertuigen per etmaal Het laagste niveau sinds de metingen zijn gestart !! Vanuit de verkeerskundige van de gemeente is aangegeven dat de snelheidsremmende maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen, een positief effect lijken te hebben op de hoeveelheid sluipverkeer.

Pagina's

Het Mienskipsfonds