Buurtpreventie Whats-app Groepen Aldlân

Buurtpreventie Whatsapp Groepen Aldlân

Door de wijkagent Aldlân  zijn in delen van de wijk Whatsapp buurtpreventie groepen in het leven geroepen om elkaar in de omgeving snel te informeren over mogelijke onveilige situaties. De Buurtpreventie Whatsapp is uitsluitend bedoeld voor melden van onveiligheid situaties in uw omgeving. 
Het Wijkpanel wil graag nagaan welke buurten/ straten inmiddels afgedekt worden binnen onze wijk door een Whatsapp Buurtpreventie groep. 

Wijkkrant Aldlân speciaal

Op initiatief van het wijkpanel Aldlân maar met hulp van de wijkorganisatie Aldlân en Netwerk
Ondernemer Aldlân het eerste speciale nummer van onze wijkkrant. Vol met verhalen van
bewoners, puzzels, speurtocht door de wijk en een speciale kleur en tekenwedstrijd! 
De papieren versie valt binnenkort in de brievenbussen van de  Aldlân wijkbewoners.

De digitale versie vindt u door hier te klicken.

 

 

 

Plaatst u een groene erfafscheiding? Het Wijkpanel betaalt mee!

Wilt u uw houten schutting vervangen door een groene erfafscheiding en grenst deze aan de openbare ruimte? Dan kunt u in aanmerking komen voor een maximale bijdrage van €350,- euro.

Bij het ontwerp van de wijk Aldlân in de jaren 70 stond wonen in een open en groene omgeving centraal. Helaas zien we overal in onze wijk erfafscheidingen die niet natuurlijk groen zijn.

Wijkcentrum met stappen weer open

Zoals u misschien weet mogen wijkgebouwen per 1 juni weer open voor maximaal 30 personen en vanaf 1 juli voor maximaal 100 personen, waarbij de 1,5 meter afstand en de bijbehorende maatregelen nog steeds moet worden gehandhaafd. En die maatregelen zorgen er voor dat nog niet alle activiteiten kunnen starten. Een bingo, een kinderbingo, een bilartclub en een bridgeclub waarbij je 1,5 meter afstand moet houden is bijvoorbeeld al niet haalbaar, gezien er dan maar 1 persoon aan een tafel zou kunnen zitten. En dan kunnen er hooguit 10 tot 15 mensen in de zaal aanwezig zijn.

Aanbesteding nieuwe bus concessie uitgesteld Hieronder de tekst die het wijkpanel heeft ontvangen.

Onderwerp : Reactienota Ontwerp Programma van Eisen is uitgesteld Hier heeft heeft het wijkpanel, net als veel andere personen en instanties, gebruik van gemaakt. Wij zijn voortvarend aan de slag gegaan met het verwerken en beantwoorden van alle reacties. Daarnaast zijn wij aan de slag gegaan met het opstellen van een Reactienota. In dit document voegen wij onze antwoorden op ingediende reacties samen.

Wijkpanel jaarverslag 2019

Het wijkpanel wil jaarlijks verantwoording afleggen aan alle bewoners in de wijk Aldlân over de bestedingen van de subsidie. In deze bijzondere periode  is er voor gekozen om dit uitvoerig te beschrijven in de huis aanhuis verspreide wijkkrant en op deze site, klik op lees verder. Mocht u hierover vragen kunt u zich richten via info@wijkpanelaldlan.nl

Gezamenlijke  Informatieavond wijkpanels Nylân en Aldlân over het mogelijk vervallen buslijnen 

 

De wijkpanels van Nylân en Aldlân nodigen u uit voor een informatie avond d.d. 24 februari in Roelof's Brasserie . De wijkbewoners van Nylân en Aldlân worden in deze bijeenkomst geïnformeerd door de  provincie over het mogelijk vervallen van de buslijnen door Nylân en Aldlân en de eventuele alternatieven. Uw mening telt!

Pagina's

Het Mienskipsfonds