Informatie over de bomenkap door de Essen ziekte in Aldlân. 

Het gaat niet goed met één van onze prachtige inlandse bomen, de es of Fraxinus exelsior. Deze veel voorkomende boom in de Benelux wordt al enkele jaren geplaagd door een vervelende schimmel met de naam Chalara fraxinea. Deze fatale schimmelziekte komt overgewaaid uit het Noordoosten van Europa en dook in Vlaanderen voor het eerst op in het najaar van 2010 en het gaat van kwaad naar erger.  De es  komt vooral voor in landelijk gebied en wordt wel eens gebruikt als straatboom voor brede wegen en lanen.

Wereld Schoonmaak Dag op 19 september a.s.

Zaterdag 19 september a.s. is het Wereld Schoonmaak Dag (‘World Clean up Day’). Op deze bijzondere dag krijgt de hele wereld een grote schoonmaakbeurt. Omdat u betrokken bent bij het schoonhouden van onze gemeente schrijven we u. Want dit is natuurlijk hét moment om samen de handen uit de mouwen te steken voor een stralend schone omgeving. En u kunt hierbij helpen, want met zijn allen halen we het beste resultaat.

Kleurplaatwedstrijd Wijkkrant Aldlân Zomerdeditie

Je kunt nog steeds je kleurplaat inleveren bij je meester of juf op de Willem Alexanderschool of IKC de Weide

Vergeet niet je naam, leeftijd en telefoonnummer te vermelden. Maar inleveren bij de Poiesz infobalie mag ook!! Doe het nog deze week dan ding je mee naar leuke prijzen.

De jury bestaat uit de voorzitters van Netwerk Ondernemers Aldlân , Wijkpanel Aldlân en de wijkwethouder.

Buurtpreventie Whats-app Groepen Aldlân

Buurtpreventie Whatsapp Groepen Aldlân

Door de wijkagent Aldlân  zijn in delen van de wijk Whatsapp buurtpreventie groepen in het leven geroepen om elkaar in de omgeving snel te informeren over mogelijke onveilige situaties. De Buurtpreventie Whatsapp is uitsluitend bedoeld voor melden van onveiligheid situaties in uw omgeving. 
Het Wijkpanel wil graag nagaan welke buurten/ straten inmiddels afgedekt worden binnen onze wijk door een Whatsapp Buurtpreventie groep. 

Wijkkrant Aldlân speciaal

Op initiatief van het wijkpanel Aldlân maar met hulp van de wijkorganisatie Aldlân en Netwerk
Ondernemer Aldlân het eerste speciale nummer van onze wijkkrant. Vol met verhalen van
bewoners, puzzels, speurtocht door de wijk en een speciale kleur en tekenwedstrijd! 
De papieren versie valt binnenkort in de brievenbussen van de  Aldlân wijkbewoners.

De digitale versie vindt u door hier te klicken.

 

 

 

Plaatst u een groene erfafscheiding? Het Wijkpanel betaalt mee!

Wilt u uw houten schutting vervangen door een groene erfafscheiding en grenst deze aan de openbare ruimte? Dan kunt u in aanmerking komen voor een maximale bijdrage van €350,- euro.

Bij het ontwerp van de wijk Aldlân in de jaren 70 stond wonen in een open en groene omgeving centraal. Helaas zien we overal in onze wijk erfafscheidingen die niet natuurlijk groen zijn.

Wijkcentrum met stappen weer open

Zoals u misschien weet mogen wijkgebouwen per 1 juni weer open voor maximaal 30 personen en vanaf 1 juli voor maximaal 100 personen, waarbij de 1,5 meter afstand en de bijbehorende maatregelen nog steeds moet worden gehandhaafd. En die maatregelen zorgen er voor dat nog niet alle activiteiten kunnen starten. Een bingo, een kinderbingo, een bilartclub en een bridgeclub waarbij je 1,5 meter afstand moet houden is bijvoorbeeld al niet haalbaar, gezien er dan maar 1 persoon aan een tafel zou kunnen zitten. En dan kunnen er hooguit 10 tot 15 mensen in de zaal aanwezig zijn.

Aanbesteding nieuwe bus concessie uitgesteld Hieronder de tekst die het wijkpanel heeft ontvangen.

Onderwerp : Reactienota Ontwerp Programma van Eisen is uitgesteld Hier heeft heeft het wijkpanel, net als veel andere personen en instanties, gebruik van gemaakt. Wij zijn voortvarend aan de slag gegaan met het verwerken en beantwoorden van alle reacties. Daarnaast zijn wij aan de slag gegaan met het opstellen van een Reactienota. In dit document voegen wij onze antwoorden op ingediende reacties samen.

Pagina's

Het Mienskipsfonds